Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi 63 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 08 Aralık 2023 00:10, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 01:32
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

08.12.2023 tarihli ve 32393 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz öğretim üyesi alım ilanında yer alan Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı 1 adet Doktor Öğretim Üyesi kadrosunun ilanı iptal edilmiştir.

İlan olunur. 13495/1-1

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

08.12.2023 tarihli ve 32393 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz öğretim üyesi alım ilanında yer alan Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 1 adet Dr. Öğr. Üyesi kadrosunun açıklamalar kısmı "Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış ve ilgili alanda çalışmaları olmak" şeklinde; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı doçent kadrosunun adeti 1 olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

12912/1-1

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların "Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları"nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylar;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname

- Diplomalar (*)

- Doçentlik belgesi (*)

- Yabancı Dil Belgesi (*)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri ile birlikte Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecek olup ilan başvuru adresi Personel Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulacaktır.

Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken "Akademik Personel Alımı Başvuru Ekranı Yardım Dokümanı" nda yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

Ayrıca; Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere çevrimiçi başvuru yapıldığına dair çevrimiçi başvuru sayfasından indirilecek Başvuru Formu'nun çıktısı ile birlikte bir dilekçe ve ekinde 1 takım dosya ile ilanın son başvuru tarihine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2- Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

3- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

4- Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan en fazla bir tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılır.

(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.