Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi 22 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 18 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 04 Aralık 2023 01:10, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 01:29
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

A- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Başvurular Üniversitemiz İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'nden (https://ikbasvuru. sdu.edu.tr) çevrimiçi (online) yapılacaktır.

2- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.

3- Adaylar öncelikle İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'ne çevrimiçi (online) kayıt olduktan sonra kişisel bilgilerini doldurup Öğretim Üyesi Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Başvuru istemine kayıt olan adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip B bendinde belirtilen belgeleri ilgili alanlara yükleyip "Başvuru Yap" butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.

4- Başvurular üzerinde güncelleme yapmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, "İşlemler-Başvuru Sürecindekiler" menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecek olup, tüm sorumluluk adaylara aittir. (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar herhangi bir hak iddia edemeyecek olup haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge'ye, Basılı Dosya Dizi Pusulasına (FR-094, FR-095, FR-096) ve FR-007 Öğretim Üyesi Adayı Özgeçmiş Formu'na Personel Daire Başkanlığının internet adresi (http://persdb.sdu.edu.tr) doküman arşivinden ulaşılabilir.

6- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge'nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca elektronik ortama yüklenen dosyanın basılı nüshasını ilanımızın süresi içinde doçent ve profesör kadrolarına başvuracak adaylar şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar şahsen veya posta ile ilgili birime, Personel Daire Başkanlığının internet adresi (http://persdb.sdu.edu.tr) doküman arşivinde bulunan FR-003 Öğretim Üyesi Dilekçe Formu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

B- KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN TESLİM EDECEĞİ VE SİSTEME YÜKLEYECEĞİ BELGELER

1- Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme yüklenmelidir.)

2- FR-007 Öğretim Üyesi Adayı Özgeçmiş Formu "Kişisel-Kimlik Bilgileri- Cv" bölümüne pdf formatında yüklenmelidir.

3- Başvuru sistemi öğrenim ve sınav bilgilerini ilgili web servisler aracılığı ile otomatik çekmektedir. Öğrenim ve sınav bilgisi otomatik çekilmeyen adayların başvuru sistemine onaylı öğrenim belgesi ve transkriptlerini "Kişisel-Eğitim Bölümü-Eğitim Bilgisi Ekleme" butonundan manuel olarak yüklemesi gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylı denklik belgesinin Başvuru sisteminin "Kişisel-Deneyim Bilgilerim" bölümüne yüklenmesi gerekmektedir.

4- Askerlik bilgisi ilgili web servisten otomatik olarak gelmektedir. Aday askerlik bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi "Kişisel-Askerlik Bilgilerim" bölümüne yükleyecektir.

5- Adli sicil kaydı bilgisi ilgili web servisten otomatik olarak gelmektedir. Aday adli sicil bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi "Kişisel-Sabıka Kaydı Bilgilerim" bölümüne yükleyecektir.

6- Yabancı Dil bilgisi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, Yabancı Dil bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeleri yükleyecektir.

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren listeyi "Kişisel-Öğretim Üyesi Yayın Dosyası" bölümüne yüklemesi gerekmektedir

C-GENEL AÇIKLAMALAR

1- Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2- Adaylar sadece bir ilan numarası ile ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- İstenilen bilgi ve belgelerin başvuru süresi içinde başvuru sistemine girmesi esastır. Başvuru süresi sonrasında sisteme yüklenen bilgi ve belgeler dikkate alınmayacaktır.

4- https://ikbasvuru.sdu.edu.tr sistemine kayıt ve başvuru yapılması hakkındaki öğretici videolar "https://www.youtube.com/watch?v=hf70Qp2W3RA" ve "https://www.youtube.com/ watch?v=zBSszCcjVLg" adreslerinden izlenebilecektir.

5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

6- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.