Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 18 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 04 Aralık 2023 01:40, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 02:46
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize öğretim üyeleri alınacaktır. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek

38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İdarenin gerek gördüğü hallerde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d ve 31. maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemize öğretim elemanı alınacaktır. Başvuran adayların 657 sayılı DMK'nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe (İnternet Sayfamızda yayınlanacaktır)

2. Özgeçmiş,

3) https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alman diploma notunu gösterir lisans mezuniyet belgesi veya Lisans diplomasının onaylı fotokopisi ve onaylı transkript fotokopisi (Gönderdiğiniz e-devlet çıktısında diploma notu görünüyorsa, transkripte gerek yoktur.)

4) İlan edilen kadroya bağlı olarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alman yüksek lisans/doktora mezun belgesi veya yüksek lisans/doktora diplomasının onaylı fotokopisi

5) Araştırma Görevlisi kadroları için https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alman ilgili alanda öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi veya öğrenci olduğu kurumdan alınmış onaylı Öğrenci belgesi

6) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

7) Bir adet fotoğraf

8) ALES Sonuç Belgesinin internet çıktısı

9) Yabancı Dil Belgesinin internet çıktısı

10) İlan edilen kadroya bağlı olarak tecrübe/sertifika belgelerinin fotokopisi

Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Birimlerin posta adresleri internet sayfamızda yer almaktadır. Son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Sınavlarla ilgili sınav yen ve saati bilgileri, sınav sonuçları ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili bilgileri başvurulan Eakülte/M.Y.O.nun internet adresi üzerinden duyurulacak olup, adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli Not: Ön Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen tarih mesai bitiminde ilgili birimin internet sayfasında duyurular bölümünde yayınlanacaktır.