Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 aralık 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 21 Kasım 2023 00:35, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 01:45
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 21.11.2023

Son Başvuru Tarihi : 05.12.2023

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 13.12.2023

Giriş Sınavı Tarihi : 25.12.2023

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 03.01.2024

Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Genel ve Özel Şartlar:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

4- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptlerde hem 4'lük hem de 100'lük not yazılı olan adayların not döküm belgesinde bulunan 100'lük notu değil Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın "4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları" dönüşüm tablosundaki notlar kullanılır.

5- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

6- Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık, salgın vb. diğer sebepler) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz. Yasal mazeretlere sahip adaylar başvurularına enstitüden alacakları belgeyi eklemelidir.

7- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak aynı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

Muafiyet:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Başvuru Şekli, Yerleri ve Eklenecek Belgeler:

1- Adaylar, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlerin aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

BİRİM

BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Rektörlük

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Merkez / Kütahya Adres : Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No./22

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Afyon Yolu 7. km Merkez / Kütahya Posta Kodu: 43100 / Telefon: 0 (274) 260 00 43-44-45-46 / mdbf@ksbu. edu.tr

2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

4- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.

5- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

6- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler

1- Başvuru Formu. (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

2- Özgeçmiş, (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf,

5- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için öğrenci belgesi (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,

7- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi,

8- Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),

9- Lisans/yüksekokul transkript belgesi,

10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

11- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik belgesi,

12- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi,

13- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni (www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

14- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

11927/1-1