Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 30 kasım 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 16 Kasım 2023 00:50, Son Güncelleme : 16 Kasım 2023 01:37
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Başvuru Tarihleri: 16.11.2023 - 30.11.2023 tarihleri arası (Mesai saatleri içinde)

BAŞVURU ŞARTLARI:

- Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Başvurular şahsen yapılacak olup kargo, posta vb. şekilde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

- Doçent kadrosuna profesör unvanını alanlar, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçent unvanını alanlar başvuramazlar.

- Eksik evrakla veya Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne uygun hazırlanmamış dosya ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Diğer Kamu Kurumlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

- İdarenin uygun görmesi halinde her aşamada ilanın tamamı veya bir bölümü iptal edilebilir.

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Formu ilgili kadro için hem word hem pdf olarak hazırlanacaktır. (word halinde yayınların puanlama kısımları açıklamalı olarak belirtilecek olup yayın dosyasında da bu puanlamaya dair etiketlemeler yapılacaktır.)

- Tıp Fakültesi ilanlarında "Özel Şartlar" alanında istenilmesi halinde eğitim ve tecrübe durumlarının belgelendirilmesi gerekmektedir.

- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunun 28.09.2023 tarihli toplantısında alınan karar ile değiştirildiğinden bu Öğretim Üyesi ilanımız içerisinde Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuran adaylar yeni yönergemize göre başvuru yapacaklardır.

BAŞVURU BELGELERİ:

1- Müracaat formu

2- Öğrenim belgeleri (Diplomaların asıllarını yanlarında getiren adayların aslı gibidir onayı başvurulan birim tarafından yapılacaktır. Yurt dışından alınan Doktora belgesinin Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir).

3- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavlarının birisinden, Profesör ve Doçent adayları için en az 65, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ise en az 55 puan aldığına ilişkin belge veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Adli sicil kaydı (e-Devlet'ten alınabilir.)

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten alınabilir.) (Askerlik hizmetini Er/Erbaş/Yedek Subay olarak yapmış olanların Askerlik başlama ve bitiş tarihlerini gösterir Terhis Belgesi.)

6- Öz geçmiş (YÖK EK-4 formatında veya YÖKSİS Öz geçmiş)

7- Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu (HİTAP) Hizmet Belgesi.

8- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ön yüzü)

9- Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık.)

10- Akademik çalışmalarını gösterir yayın listesi

11- Atanma Formu (Profesörlük, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliğine Atanma Formu)

12- "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca hazırlanan "Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni" ve "Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni"

Dosya hazırlamada dikkat edilecek hususlar;

- Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosu başvurusu için "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Atama-Yükseltme ve Sözleşme Yenilemede Kullanılacak Dosya Hazırlama Yönergesi"ne uygun şekilde hazırlanan 1 (bir) takım fiziki dosya ve fiziki dosyanın aynısını içeren 4 (dört) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosya,

- Profesör kadrosu başvurusu için "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Atama-Yükseltme ve Sözleşme Yenilemede Kullanılacak Dosya Hazırlama Yönergesi"ne uygun şekilde hazırlanan 1 (bir) takım fiziki dosya ve fiziki dosyanın aynısını içeren 6 (altı) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosya. (Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime teslim edilecektir.)

Açıktan Atama:

Aktif olarak kamu kurumunda kadrolu olarak görev yapmayanlar bu seçeneğe göre atanacaklardır.

Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır.

- Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun aslı. [Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri veya Özel Hastanelerden (tam teşekküllü hastanelerden) alınmış yeni tarihli heyet raporu]

- Ortaöğrenimde Hazırlık Sınıfı okundu ise bunu gösteren diploma veya okuldan alınabilecek ıslak imzalı belge.

- Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda kadrolu olarak görev yapmakta iken herhangi bir sebeple ayrılanlar en son çalıştığı kamu kurumundan veya e-Devlet üzerinden HİTAP ibareli alınacak)

Naklen Atama:

Üniversitemizde veya başka bir kamu kuruluşunda kadrolu olarak çalışanlar ve nakil yolu ile atanmak isteyenler bu seçeneğe göre atanacaklardır.

Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır.

- Hizmet Belgesi (Aktif olarak görev yapılan kamu kurumundan veya e-Devlet üzerinden "HİTAP" ibareli alınacak onaylı belge.) Ayrıntılı bilgi ve

belgelere www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.