Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 10 Kasım 2023 02:15, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 02:44
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca; "Öğretim Görevlisi" ve "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

Genel Şartlar:

1) Yurtdışından alınan diplomaların onaylı denklik belgelerinin olması şarttır.

2) Öğretim Görevlisi ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine göre yapılacaktır.

3) Araştırma Görevlisi ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.

4) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER:

Başvuruda İstenilen Belgeler

1- Üniversitemiz web sayfasında https://www.sivas.edu.tr yer alan "Öğretim Elemanı Kadrolarına Elektronik Başvuru Kılavuzu"nda ve Başvuru Formunda belirtilen belgelerle başvurmak zorunludur.

Açıklamalar:

1) "Öğretim Görevlisi" ve "Araştırma Görevlisi" başvuruları ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde (Son Başvuru Tarihi: 24.11.2023) Akademik Personel Başvuru Giriş Ekranından

https://ubys.sivas.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecektir.

2) Başvuruda bulunacak adaylar web sayfasında yer alan "Öğretim Elemanı Kadrolarına Elektronik Başvuru Kılavuzu"nda yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

3) Başvuruda bulunacak adaylar Başvuru Formunda istenen belgeleri sisteme yüklemek zorundadır. Eksik belge ile yapılan başvurulardan Kurumumuz sorumlu değildir.

4) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

6) Öncelikli alan için başvuran ve ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların giriş sınavları, Yönetmelik uyarınca sözlü olarak yapılır.

7) Bu ilanda belirtilen "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri" kadrolarına ataması yapılacak Araştırma Görevlileri, lisansüstü eğitimlerini "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca yapacaktır.

8) İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir ve sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

9) Sınav takvimine http://www.sivas.edu.tr adresinde yayınlanan ilan metninden ulaşılabilir.

10) Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Gültepe Mah. Mecnun Otyakmaz Cad. No:1, 58100 Merkez/SİVAS

11570/1-1