Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 36 akademik personel alacak. son başvuru tarihi 16 ekim 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Eylül 2023 00:20, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 01:22
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur.

Adayların,

- Profesör kadroları için başvuracakları anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve doçentlik unvanı sonrası eserler listesi, doçentlik belgesi, başvuruya esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belge, bu belgeye göre doçentlik sonrası çalışmalarıyla şartların tekrar sağlandığını gösterir bildirim formu (beyanname) ve doçentlik sonrası bilimsel çalışmaları ile yayınlarını içeren 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 6 (altı) adet USB'yi ekleyerek Rektörlüğe,

- Doçent kadroları için başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve eserler listesi, doçentlik belgesi ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 4 (dört) adet USB'yi ekleyerek Rektörlüğe,

- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracakları anabilim dalı ve yabancı dil puanlarını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesi, başvuruya esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belge ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını içeren 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 4 (dört) adet USB'yi ekleyerek ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyalarında yer alacak yayın ve faaliyetler, esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belgeye uygun olarak düzenlenecek, etiketlenecek ve ilandaki usulde teslim edilecektir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren sadece bir kadro için ve şahsen yapılacak; Yönergede belirlenen ve ilanda belirtilen özel şartlar açısından Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonlarınca incelenerek aranan şartları taşımadığı tespit edilenler geçersiz sayılacaktır.

İlan Tarihi : 30.09.2023

İlk Başvuru Tarihi : 30.09.2023

Son Başvuru Tarihi : 16.10.2023

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7'nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Meslek yüksekokullarının, adı geçen Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Başvurulan ilan sıra numarası, unvan, birim, bölüm, programı/anabilim dalı ile iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde belirtildiği bir dilekçe,

2) Özgeçmiş,

3) ALES sonuç belgesinin çıktısı,

4) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

5) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,

6) Lisans transkript belgesi,

7) Tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,

8) Doktora diploması veya geçici mezuniyet belgesi,

9) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

10) Nüfus cüzdan fotokopisi,

11) Deneyim durumuyla ilgili SGK hizmet dökümü ve çalışılan iş yerinden alınan yaptığı işin konusunu da belirten belge,

12) Halen bir kamu kurumunda çalışan veya daha önce çalışmış adaylardan hizmet belgesi.

DİĞER HUSUSLAR

1) Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) ALES puanının geçerlilik süresi açıklandığı tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) Atanmaya hak kazanan adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

6) İdare uygun gördüğü takdirde her aşamada ilanı iptal edebilir.

7) İlan ile ilgili http://www.aksaray.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8) Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili Birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

9) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi : 30.09.2023

Başvuru Başlangıç Tarihi : 30.09.2023

Son Başvuru Tarihi : 16.10.2023

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 18.10.2023

Giriş Sınavı Tarihi : 23.10.2023

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 25.10.2023