Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. son başvuru tarihi 14 ekim 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Eylül 2023 00:30, Son Güncelleme : 30 Eylül 2023 01:25
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Başvuru Dosyasında istenen belgeler;

- Başvuru dilekçesi; http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar adresinde bulunan dilekçe doldurularak yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)

- Özgeçmiş,

- Akademik Faaliyet Puan Tablosu, (2 adet)

- EK-3: Puan Özet Tablosu (6 adet)

- Yayın Listesi,

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

- Başvuru döneminde alınan adli sicil belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, (Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları gerekmektedir. (Üniversitemiz bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

Bilimsel Dosyanın İçeriği:

1- Özgeçmiş,

2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, (Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)

3- Akademik faaliyet puan tablosu (akademik faaliyet puan tablosunda bulunan, Özet Puan Tablosunun bulunduğu sayfa imzalı diğer sayfalar ise paraflı bir şekilde eksiksiz doldurulması gerekmektedir.),

4- Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,

5- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör için 1 takım dosyayı fiziki olarak ve 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB belleğe aktararak Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı'na başvurularını şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

2. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

4. PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.

5. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

6. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

7. Kargoda oluşabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

8. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

9. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler) (kurum dışından başvuran adaylardan alınacaktır.)

10. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler) (kurum dışından başvuran adaylardan alınacaktır.)

***NOT: Başvuran adayların atanmaya hak kazanması durumunda, tüm belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmekte olup, evrakların asıllarının teslim edilmemesi halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Tel: 0 364 219 20 90

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.