Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 11 ekim 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 27 Eylül 2023 02:15, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 02:20
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

İlan Tarihi : 27.09.2023

İlan Bitiş Tarihi : 11.10.2023

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

BAŞVURU EVRAKLARI

. İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza)

. YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi,

. Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta Yeterlilik; Doçentlik ve Profesörlük için Doçentlik Belgesi)

. Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri,

. Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya,

. Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler)

. Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan "Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu" (Puanlamaya esas bütün faaliyetler belgelenir.)

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME

Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 9. maddesinde belirtilen evrakları; 4 nüsha halinde

hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Akademik Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ

F.M.V Işık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büyükdere Caddesi No: 194 34398 Maslak/İstanbul

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlan Tarihi : 27.09.2023

BAŞVURU EVRAKLARI

. Islak imzalı başvuru dilekçesi,

. YÖK formatlı özgeçmiş,

. Nüfus cüzdan fotokopisi,

. 2 adet fotoğraf,

. Lisans/Lisansüstü diploma/öğrenci belgesi onaylı örnekleri veya geçici mezuniyet belgesi (Diploma yurt dışından alınmış ise YÖK Denklik Belgesi)

. Lisans/Lisansüstü eğitimlerine ait resmi not döküm belgeleri aslı veya onaylı örneği (Transcript),

. 2 adet Referans Mektubu,

. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belgesi (ALES),

. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

. Varsa, ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME

Başvurular şahsen veya posta yolu ile ilgili Akademik Birime yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar tarafımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ

F.M.V Işık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büyükdere Caddesi No: 194 34398 Maslak/İstanbul

9680/2/1-1