Zonguldak İl Özel İdaresi 1 Eski Hükümlü İşçi Alacak

Zonguldak İl Özel İdaresi, 1 Eski Hükümlü İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 29 eylül 2023

Kaynak : İşkur
İlan Giriş : 23 Eylül 2023 00:55, Son Güncelleme : 23 Eylül 2023 00:58
Zonguldak İl Özel İdaresi 1 Eski Hükümlü İşçi Alacak

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ

BELİRSİZ SÜRELİ (DAİMİ) SÜREKLİ İŞÇİ ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL OLMAYACAK ŞEKİLDE YARARLANAN (TMY) ALIM İLANI

İdaremiz hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı iş Kanunu, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 1 Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul olmayacak şekilde yaralanan (TMY) sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-Genel ve Özel Şartlar:

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2-Eski hükümlü işçi kadrosu için başvuru yapacak adayların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan; "affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasım tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlar" şekilde eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek

3-Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmek,

4-ilan başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak

5-Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak,

6-Kamu haklarından mahrum olmamak.

7-Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

8-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapılmış, tecilli veya muaf olmak).

9-Son başvuru tarihi itibariyle belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

10-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak.

12-Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel fiziki ve sağlık durumu bulunmamak

13-En az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak

14-Zonguldak ilinde ikamet ediyor olmak

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

II-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 25/09/2023-29/09/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak yada Alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapabileceklerdir.

III- KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

1 - İŞ-KUR tarafından İdaremize bildirilen noter kurasına esas liste www.zonguldakilozelidare.gov.tradresinde yayınlanacaktır. İŞKUR'un gönderdiği başvuranların tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle alınacak iş gücü sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve 4 (dört) katı yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

2- Noter kurası 10 Ekim 2023 Salı günü Zonguldak İl Özel İdaresi toplantı salonunda (Kardeşler Köyü, Kokaksu Mevkii, Kokaksu (Küme Evler) No: 109 Merkez /ZONGULDAK) saat 10:00'da yapılacaktır.

IV-İSTENEN EVRAKLAR

1- Eski Hükümlü Belgesi veya Terörle Mücadele Malul Sayılmayacak Olduğuna İlişkin Rapor ve Komutanlık Yazısı

2- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

3- İkametgah

4- Öğrenim Durum Belgesi Aslı ve Fotokopisi

5- SGK Barkodlu Tüm Hizmet Dökümü

6- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

7- Adli Sicil Kağıdı

8- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği e-devlet üzerinden alınacak barkodlu ve karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

V- SÖZLÜ SINAV TARİHİ, YERİ VE İŞLEMLERİ

1- Kura sonucu belirlenen adayların başvuruları incelenerek sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ilişkin liste, sözlü sınav tarihi ve yeri İdaremizin (www.zonguldakilozelidare.gov.tr) adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2- Sözlü sınav ile 1 asil ve 3 yedek aday belirlenecektir.

3- Sınav sonucu kazanan adaylar İdaremiz www.zonguldakilozelidare.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI-ATAMA İŞLEMLERİ

1- Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir,

2- Başvurduğu kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atandıktan sonra herhangi bir sebeple işten ayrılanlarm yerine, yedek sırasındaki adayın atama işlemi yapılacaktır,

3- işe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 90 gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirimsiz ve tazminatsız feshedilecektir.

İlanen duyurulur.

İLETİŞİM Zonguldak İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

0372 253 92 47