Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 7 ekim 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 23 Eylül 2023 00:20, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 02:04
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 6 (altı) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doktora belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;

- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesinin 3. maddesinin d fıkrası uyarınca, Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

- *Tıp mezunu olup ilgili alanlarda doktorasını tamamlamış adaylarda ayrıca yüksek lisans yapma gerekliliği bulunmamaktadır.

-**Bu kadrolara başvuran adayların; YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından muadil kabul edilen bir yabancı dil sınavlarının birinden asgari 55 (Elli Beş) puan aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

- Tıp Fakültesi öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve doçentlik diplomalarının aslı ya da resmi kurum/noter onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı suretini teslim etmelidir.

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atanma Esaslarına göre oluşturulan puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru Süresi ve Yeri:

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür. Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.