İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 3 ekim 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 19 Eylül 2023 00:30, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 01:26
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları" (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

PROFESÖR KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe.

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.

3- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisi

4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet ve doçentlik belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

8- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınan belge)

9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

11- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve PDF formatında 6 adet USB flash bellek.

12- Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosunu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

13- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eş değerliği kabul edilen bir İngilizce Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 85) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak olan Profesör kadroları için geçerlidir.)

DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe.

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.

3- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi,

4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora ve doçentlik mezuniyet belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

8- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınan belge)

9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti.

10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

11- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı dosya ve PDF formatında 4 adet USB flash bellek veya CD

12- Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Topkapı Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları (Eski ismi ile Ayvansaray Üniversitesi) uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosunu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir

13- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir İngilizce Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 85) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak olan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için geçerlidir.)

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

BAŞVURU ADRESİ :

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı / Kazlıçeşme Yerleşkesi Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ : 19.09.2023

SON BAŞVURU TARİHİ : 03.10.2023

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten

itibaren 15 (on beş) gündür.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Başvurdukları Programı belirten dilekçe.

2-Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3-Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi

4-İki Adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5-Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6-Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet ve Uzmanlık/Doktora belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

7-Lisans transkript belgesinin okul onaylı aslı ya da fotokopisi.

8-ALES Sonuç Belgesi (ALES'den muaf olanlar için zorunlu değildir. Kontrol Kodu ve Doğrulama Kodu yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.)

9-ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

10- İngilizce Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

11-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

12-Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı "Resmi Kuruma" hitaben alınan belge)

13-Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya imzalı onaylı sureti

14-SGK Hizmet Dökümü.

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi : 19.09.2023

Son Başvuru Tarihi : 03.10.2023

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 05.10.2023

Giriş Sınavı Tarihi : 09.10.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 11.10.2023

BAŞVURU ADRESİ:

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı/ Kazlıçeşme Yerleşkesi

Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.topkapi.edu.tr

9449/2/1-1