Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 02 ekim 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 18 Eylül 2023 09:45, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 10:18
Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili maddeleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ:

İlk Başvuru Tarihi : 19.09.2023

Son Başvuru Tarihi : 03.10.2023

Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 06.10.2023

Giriş Sınav Tarihi : 12.10.2023

Nihai Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 17.10.2023

Başvuru Tipi: : Şahsen / Posta

Başvurunun Yapılacağı Yer : Adaylar başvurularını kadronun bulunduğu (Fakülte Dekanlıklarına/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne)

yere yapacak.

Başvuruda İstenen Belgeler : İstenen belgelere "https://personeldb.ege.edu.tr/tr-11916/akademik_kadro_ve_tayin_isleri_-_ogretim_

elemani_(ogretim_gorevlisi_-_arastirma_gorevlisi)_basvuru_kosullari.html " ulaşılabilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

A-) GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

C-) MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D-) İLK BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2- Diploma (Lisans, Lisansüstü) Fotokopisi, Transkript (Lisans) Belgesi Fotokopisi.

3- ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi

4- Tecrübe Belgesi istenen kadrolar için (SGK Hizmet Dökümü, Hizmet Belgesi, ilgili alanda çalıştığını gösterir belge)

5- İlan şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

6- Askerlik durumunu gösterir belge

E-) DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz birimleri sorumlu değildir. İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- İlanda belirtilen Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3- Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4- İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

5- İlanımıza www.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

6- Atanmaya hak kazananların Personel Daire Başkanlığının web sayfasında belirtilen atanmaya esas başvuru evraklarını Resmi Kurumlarca veya Noter onaylı " Aslı Gibidir " yaptırmaları gerekmektedir.

F-) ÖNEMLİ NOT

1- Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran adaylar ilana başvuru yapamazlar.

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

9282/1-1