SSK Pratisyen Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Alım İlanı

İlan Giriş : 28 Aralık 2003 22:40, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
SSK Pratisyen Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Alım İlanı

SSK Pratisyen Tabip, Di Tabibi ve Eczac Alm lan

Kurumumuz, ihityac bulunan nitelerine aktan aday olarak Pratisyen Tabip, Di Tabibi ve Eczac alnacaktr.

htiya duyulan Pratisyen tabip, Di tabibi ve cezac kadrolarnn bulunduu illeri gsterir listeler kurum hastane batabipliklerinin giri kapsna aslmak ve kurum WEB sayfasnda ilan edilmek sureti ile duyurulacaktr. (Kurum WEB adresi: http://www.ssk.gov.tr)

Adaylarda aranacak artlar
- 657 sayl Kanunun 482nci maddesinde belirtilen artlara haiz olmak.

Atamaya Esas Belgeler:
1- renim belgesi (Noter tasdikli)

2- Nufus czdan sureti (Noter tasdikli)

3- Cumhuriyet savclndan alnacak "Hkml veya kamu haklarndan yoksun bulunmadn gsteren" belge

4- 4 adet 4.5*6 ebadnda vesikalk fotoraf

5- Askerlik durumunu bildirir belge

6- Salk raporu (Hkmet tabipliinden)

7- Mal beyannemesi

Adaylarn Kurum Hastanesi batabipliklerinden temin edecekleri talep-tercih formlarn eksiksiz olarak doldurmas ve noter tasdikli renim belgesi sureti ile birlikte 30.12.2003-16.01.2004 (mesai sonu) tarihleri arasnda Salk leri Genel Mdrl Evrak Servisine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

30.12.2003 tarihinden nce gerek dileke ve gerek talep-tercih formu ile yaplan mracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ve kargo yolu ile yaplan mracaatlarda evraklarn son kabul tarihi olan 16.01.2004 (mesai sonu) tarihinden sonra Salk leri Genel Mdrl Evrak servisine intikal eden talep-tercih formlar dikkate alnmayacaktr.

Adaylarn ilan edilen yerlerden en ok be yer iin yapm oldukar tercih sralar dikkate alnarak atamalar yaplacak olup, bir yerin ilan edilen saydan fazla tercih edilmesi durumunda ise, her tercih sras kendi arasnda Salk leri Genel Mdrlnce tespit edilecek bir komisyonca noter huzurunda yaplacak kur'a ilemi sonucunda grev yerleri belirlenecektir. Bu ilemden sonra kalan Pratisyen tabip, di tabibi ve eczaclarn grev yerleri yine ayn yntemle yaplacak tercih-kura sonucu belirlenecektir. Kura sonucu pratisyen tabip, di tabibi ve eczaclarn kendi aralarnda becayi yapmalarna imkan verilecektir. Yaplan tercihler ilgililer asndan dorudan doruya tek bana bir hak dourmamaktadr.

Tercih- kura sistemine gre yerletirme ileminin sonucu Salk leri Genel Mdrl hastane batabiplikleri giri kaplarnda ve kurum WEB sayfasnda ilanen duyurulacak olup, grev yerleri belirlenen tabip, di tabibi ve eczaclarn atamaya esas dier belgelerini tercih kura sistemine gre yerletirme ileminin sonularnn ilanen duyurulmasndan itibaren 10 gn ierisinde Salk leri Genel mdrl Personel Eitim ve Sosyal ler Daire Bakanlna elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Geree aykr beyanda bulunduu sonradan anlalan adaylarn aamalar yaplamayaca gibi yaplm olanlarn atamalar iptal edilecektir.