Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 haziran 2023

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 09 Haziran 2023 01:14, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 01:16
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

1 - Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır.

2- Profesör kadroları ile Doçent Kadroları daimi statüde olmaktadır.

3- Başvuruda bulunacak adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde (Son Başvuru Tarihi: 23.06.2023) Akademik Personel Başvuru Giriş Ekranından

https://ubys.sivas.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Girisçevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecektir.

4- Başvuruda bulunacak adaylar web sayfasında yer alan "Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Elektronik Başvuru Kılavuzu'nda yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

5- Başvuruda istenilen belgeler Üniversitemiz web sayfasındahttps://www.sivas.edu.tryer alan "Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Elektronik Başvuru Kılavuzu'ndan temin edilebilir.

6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 - Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterleri uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

8 - Yurtdışında alınmış diplomaların onaylı suretleri ile atanmaya esas öğrenim düzeyine ait denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

9 - Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adaylann başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

11 - İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

12 - Başvuruda bulanacak adaylardan istenen yabancı dil belgesi aksi belirtilmediği sürece İngilizcedir.

13- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süreci içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

14- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web sayfasındanhttps://www.sivas.edu.tryapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

15 - Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Gültepe Mah. Mecnun Otyakmaz Cad. No: 1, 58100 Merkez- SİVAS

NOT:

İlanımızahttps://www.sivas.edu.trweb sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.

SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu'na ve SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne https://www.sivas.edu.trweb sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.

(*) İngilizce dilinden "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in 8. Maddesinin 7. Fıkrasında belirlenen şartlardan birini taşıyor olmak.

(**) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi'nin 6. maddesinin (e) bendi uyarınca öğretim üyesi istihdam edilecektir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER:

Başvuruda İstenilen Belgeler

1- Üniversitemiz web sayfasındahttps://www.sivas.edu.tryer alan "Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Elektronik Başvuru Kılavuzu"ndan temin edilebilir.

Açıklamalar:

1) "Öğretim Görevlisi" başvuruları ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on yedi) gün içerisinde (Son Başvuru Tarihi: 23.06.2023) Akademik Personel Başvuru Giriş Ekranından

https://ubys.sivas.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Girisçevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecektir.

2) Başvuruda bulunacak adaylar web sayfasında yer alan "Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Elektronik Başvuru Kılavuzu"nda yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

3) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

4) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

5) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6) İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

7) Sınav takviminehttp://www.sivas.edu.tradresinde yayınlanan ilan metninden ulaşılabilir.

8) Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Gültepe Mah. Mecnun Otyakmaz Cad. No:1, 58100 Merkez/SİVAS