Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi 6 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 haziran 2023

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 09 Haziran 2023 00:53, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 00:56
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları" uyarınca Profesör, Doçent (devamlı statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

a) Doktora derecesini Türk Dili ve Edebiyatı veya ilgili bir alanda 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Beşeri bilimler alanında ilk 100'de yer alan üniversitelerden almış olmak; Eski Türk Edebiyatı alanında SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde yayını olmak.

b) Doktora derecesini Bilgisayar Bilimleri/Mühendisliği veya ilgili bir alanda ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında doktora alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Dağıtık Depolama ve Kodlama ve Yapay Zeka Destekli Sistem Tasarımları alanında SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.

c) Doktora derecesini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak; süperkapasitörler alanında uzmanlaşmak ve SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.

d) Doktora derecesini Malzeme Bilimi/Mühendisliği ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Malzeme Bilimi/Mühendisliği alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Optik malzemeler alanında SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.

e) Doktora derecesini İşletme alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında İşletme veya Yönetim alanında ilk 250'de yer alan bir üniversiteden almış olmak; Örgütsel Değişim alanında SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.

f) Doktora derecesini Siyaset Bilimi alanında ve 2023 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler alanında ilk 250'de yer alan üniversitelerden almış olmak; Avrupa Birliği Politikası alanında SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayını olmak.