Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 19 haziran 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 05 Haziran 2023 01:20, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 01:22
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından;

. Başvuru dilekçesi (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar adresinde bulunan form),

. Özgeçmiş,

. Kimlik fotokopisi,

. Adli Sicil Kaydı,

. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası,

. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.)

. Yabancı dil belgesi,

. Yayın listesi,

. 2 (iki) adet fotoğraf,

. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin

. Doçentlik Belgesi

. Adayların başvurularında; özgeçmiş, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet Taşınabilir Bellek ile 1 adet fiziki dosyasını Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

. Doçentlik belgesi,

. Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet Taşınabilir Bellek ile 1 adet fiziki dosyasını Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

. Adayların başvurularında; özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet Taşınabilir Bellek ile 1 adet fiziki dosyasını ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Açıklamalar

1. Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesine göre başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar kadro ilanlarından sadece birine başvuru yapabilir. Birden çok kadro ilanına başvuru yaptığı tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4. Talep edilen deneyimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.

5. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

6. Doçent unvanını almış adaylar Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramaz.

7. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8. İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://pdb.samsun.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.