Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 19 haziran 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 05 Haziran 2023 01:02, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 01:35
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümünde görevlendirmek üzere 3 öğretim görevlisi alınacaktır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümü'nde görevlendirilmek üzere 3 öğretim görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar:

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora derecesine sahip olmak.

3. En az 4 akademik dönem boyunca Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarında lisans düzeyinde ders vermiş olmak

4. En az 1 akademik dönemde eğitim dili İngilizce olan bir ders vermiş olmak /veya İngilizceden Türkçeye makale ya da kitap çevirisi yapmış olmak (Sözlü sınav İngilizce yapılacaktır).

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. 1 adet fotoğraf

3. Kimlik Belgesi

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. ALES belgesi (en az 70 puan)

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 85 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi.

Başvuru Yeri:

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Notlar:

1. Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (belgelendirmek kaydıyla) ALES Belgesi şartı aranmaz ve 70 puan olarak hesaplanır.

2. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

3. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır.

4. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5536/1-1