Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi 8 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 19 haziran 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 05 Haziran 2023 00:49, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 00:52
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri" hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar tarafından; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, yabancı dil belgesi, T.C.Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, Barkodlu / karekodlu e-Devlet çıktısı veya fotokopileri noterden/resmi kurumlarca onaylanmış (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) doçentlik belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu ile Ek-II Puanlama ve Değerlendirme Tablosunu içeren bir takım fiziksel dosya hazırlanacaktır. Adayların hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte, PDF formatında hazırlanmış özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Bellek ile Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İlgili kadrolara başvuracak adayların,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.

- Erkek adayların askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir. ( e-Devlet'ten alınabilir.)

- Adli Sicil belgesini sunmaları gerekmektedir. ( e-Devlet'ten alınabilir.)

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodlu Hitap hizmet dökümü alınabilir)

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçesini http://www.atu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Rektörlük:0 322 455 00 00

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız