İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 haziran 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 29 Mayıs 2023 02:08, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 02:25
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Profesör Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 12.-15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'ne öğretim üyesi alınacaktır.

Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İşletme Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilecektir.

4. Başvurucular, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

BÖLÜM: İşletme Bölümü

AKADEMİK UNVANI: Profesör

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Operasyon yönetimi ve envanter kontrolü alanlarında deneyimli olmak, üretim ve envanter yönetimi politikalarında önemli dergilerde yayın yapmış olmak, ilgili konularda TÜBİTAK destekli projeler yürütmüş olmak, uluslararası araştırma projelerinde yer almış olmak, yurt dışında çalışma ve araştırma deneyimine sahip olmak, araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde ve konferanslarda yayınlamış olmak, uluslararası davetli konuşmaları vermiş olmak ve çalışmalarına yüksek sayıda atıf almış olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

5440/1-1