Bartın Üniversitesi 1 İşçi Alacak

Bartın Üniversitesi 1 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 2 haziran 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 29 Mayıs 2023 02:06, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 02:08
Bartın Üniversitesi 1 İşçi Alacak

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bartın Üniversitesi merkez ve bağlı birimlerinde "4857 sayılı İş Kanunu" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden "SÜREKLİ İŞÇİ" alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar:

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren olmak, d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, e) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Başvurular, 29/05/2023-02/06/2023 tarihleri arasında Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen, www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden,e-Devlet üzerinden veya Alo 170 hattını arayarak yapılacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi Alınmasında Uygulanan Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işe alınacak işçiler sadece noter kurasıyla belirlenecektir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve açık iş sayısının dört katı kadar yedek doğrudan kurayla belirlenecektir. Kura sonucu işe yerleştirilmeye hak kazanan adaylar Bartın Üniversitesinin https://w3.bartin.edu.tr/ web sayfası üzerinden ilan edilecektir.

Alıma ilişkin duyurular www.bartin.edu.tr internet adresinden yapılacaktır.

5443/1-1