Türk-Alman Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Türk-Alman Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 temmuz 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 29 Mayıs 2023 02:02, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 02:06
Türk-Alman Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 5 (beş) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2022 KPSSP3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir.

Başvurular 29.05.2023-06.07.2023 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığı'na yapılacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B. 1. KIDEMLİ SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 kişi, 3 katına kadar)

1- Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) Son 3 (üç) yılı 5.000 (beş bin) ve üzeri kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde olmak üzere kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak bilgi sistemleri yönetimi alanında 5 (beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak

b) Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (VMware, OpenStack, Microsoft Hyper-V vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

c) Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

ç) Veri depolama sistemlerinde (Dell, IBM, NetApp, vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

d) Veri yedekleme sistemlerinde kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

e) SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak

f) Sunucu sistemleri ve çevre birimlerinin temini ve tesisi konularında teknik şartname hazırlamış olmak

g) Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 18 ve üzeri, Centos 7 ve üzeri, Fedora 30 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

ğ) Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

h) Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmak

ı) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak

i) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2019, 2022) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak

j) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

k) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmak

l) Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmak

m) Microsoft Windows işletim sistemi için ileri derecede powershell kullanmış olmak

2- Son 6 (altı) yıl içerisinde aşağıda listelenmiş sertifikalardan bir veya daha fazlasını almış olmak tercih sebebidir.

a) Microsoft Certified Windows Server Hybrid Administrator Assosiate

b) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası

c) MCSA: Windows Server 2016 sertifikası

ç) MCITP: Enterprise Administrator sertifikası

d) MCITP: Server Administrator sertifikası

3- Son 6 (altı) yıl içerisinde aşağıda listelenmiş sertifikalardan en az birini almış olmak tercih sebebidir.

a) LPIC 1 - Linux Administrator

b) LPIC 2 - Linux Engineer

c) LPIC 3 - 300 - Linux Enterprise Professional Certification

d) LFCS (Linux Foundation Certified System Administrator) certification

e) LFCE (Linux Foundation Certified Engineer) certification

f) RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) certification

g) RHCE (Red Hat Certified Engineer) certification

h) RHCA (Red Hat Certified Architect) certification

i) Red Hat Certified Specialist in Containers and Kubernetes

4- Son 6 (altı) yıl içerisinde aşağıda listelenmiş sertifikalardan en az birini almış olmak tercih sebebidir.

a) VCTA - Data Center Virtualization

b) VCP - Data Center Virtualization

c) VCAP - Data Center Virtualization

d) VCDX - Data Center Virtualization

B. 2. KIDEMLİ BİLGİSAYAR AĞ YÖNETİCİSİ (1 kişi, 3 katına kadar)

1- Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) 5000 (beş bin) ve üzeri kullanıcıya veya 3.000 (üç bin) ve üzeri aktif bağlantı noktasına veya 200 (iki yüz) ve üzeri aktif ağ cihazına sahip sistemlerin ağ yöneticisi olarak 5 (beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak

b) 50 m2 ve üzeri beyaz alana, fiber optik ve bakır bağlantı altyapısına sahip veri merkezi ağ altyapısı yönetmiş olmak

c) Ağ cihazlarını hizmet seviyelerine (SLA) uygun şekilde yönetmiş olmak

ç) Farklı kullanıcı grupları ve cihaz tipleri için rehber servisleri ile bütünleşik olabilen ve rol tabanlı erişim izni sunan ağ yönetim sistemleri yönetmiş olmak

d) Layer-2, Ethernet, P2P Metro Ethernet yapılarını yönetmiş olmak

e) IPv4 ve IPv6 ağların tasarım, kurulum ve yürütülmesinde rol almış olmak

f) NAT, PAT, DHCP, TFTP vb. ağ servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

g) DNS, NTP, SNMP, SSH vb. ağ servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

ğ) L2VPN, L3VPN vb. ağ servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

h) Proxy, Radius, TACACS/TACACS+ vb. ağ servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

ı) MAC adres tabanlı doğrulama ve filtreleme servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

i) IEEE 802.1x port tabanlı ağ erişim kontrolü servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

j) NetFlow, Netstream ve Airwave altyapılarından en az birini kurmuş ve yönetmiş olmak k) Kurum içi ağ standartlarının belirlenmesi ve belgelenmesi konularında çalışmış olmak l) Kurum içi ağ topolojisinin tasarımı, ihtiyaçların belirlenmesi ve teknik şartname oluşturulması konularında çalışmış olmak

2- Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

a) Son 3 (üç) yılda Fortinet güvenlik duvarı (Firewall) kullanılan bir altyapıda ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak

b) Son 3 (üç) yılda Aruba, Cisco ve Huawei ürünlerinden oluşan bir altyapıda ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak

c) Ağ izleme araçlarını (Zabbix, Cacti vb.) kurmuş ve yönetmiş olmak

ç) BYOD servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

d) MPLS, BGP vb. ağ servislerini kurmuş ve yönetmiş olmak

3- Son 6 (altı) yıl içerisinde aşağıda listelenmiş sertifikalardan en az birini almış olmak tercih sebebidir.

a) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Data Center sertifikası

b) Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Data Center sertifikası

c) Huawei Certified ICT Expert (HCIE) - Data Center Network

4- Son 6 (altı) yıl içerisinde aşağıda listelenmiş sertifikalardan en az birini almış olmak tercih sebebidir.

a) Aruba Certified Professional - Campus Access

b) Aruba Certified Switching Professional (ACSP)

c) Aruba Certified Switching Expert (ACSX)

ç) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Routing and Switching sertifikası

d) Huawei Certified ICT Professional (HCIP) - Datacom-Advanced Routing & Switching Technology

e) Huawei Certified ICT Expert (HCIE) - Datacom

5- Son 6 (altı) yıl içerisinde aşağıda listelenmiş sertifikalardan en az birini almış olmak tercih sebebidir.

a) Aruba Certified Design Professional (ACDP)

b) Aruba Certified Design Expert (ACDX)

c) Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Enterprise Infrastructure sertifikası

ç) Huawei Certified ICT Professional (HCIP) - Datacom-Campus Network Planning and Deployment

d) Huawei Certified ICT Professional (HCIP) - Datacom-Enterprise Network Solution Design

6- Son 6 (altı) yıl içerisinde aşağıda listelenmiş sertifikalardan en az birini almış olmak tercih sebebidir.

a) Aruba Certified Mobility Professional (ACMP)

b) Aruba Certified Mobility Expert (ACMX)

c) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Wireless sertifikası

ç) Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Enterprise Wireless sertifikası

d) HCIP-WLAN

e) HCIE-WLAN

7- Son 6 (altı) yıl içerisinde aşağıda listelenmiş sertifikalardan en az birini almış olmak tercih sebebidir.

a) Aruba Certified ClearPass Professional (ACCP)

b) Aruba Certified Professional - Network Security

c) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security sertifikası

ç) Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) Security sertifikası

d) HCIA-Security

e) HCIP-Security

B. 3. YAZILIM TAKIM LİDERİ (1 Kişi, 2 Katına Kadar)

1- Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) Bilişim sektöründe, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak son 2 (iki) yılı proje yöneticisi ve/veya ekip yöneticisi pozisyonunda olmak üzere yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu süreçlerin yönetilmesi konusunda 6 (altı) yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip olmak

b) Birden fazla projenin geliştirilmesi, test edilmesi ve devreye alınması çalışmalarında ekip yönetmiş olmak

c) Kurumsal, geniş ölçekli ve web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme tecrübesi olmak

ç) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak

d) .NET Framework, ASP.NET, C# ve/veya Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP vplatformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda

e) Çok katmanlı mimari, Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

f) Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak

g) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak

ğ) Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanları (MSSQL, ORACLE, DB2, MySQL, PostgreSQL) üzerinde uygulama geliştirmiş olmak

h) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

ı) Farklı yazılım tasarım kalıplarına (software design patterns) hakim olmak

i) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği/yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

j) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile proje yönetmiş olmak

k) Proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak

l) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (Git, SVN, TFS, vb.) kurmuş ve kullanmış olmak

m) Farklı yazılım test tekniklerinin (unit, integration, smoke, regression vb.) kullanıldığı projelerde proje yöneticiliği yapmış olmak

n) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak

2- Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

a) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak

b) PMI Agile Certified Professional (PMI-ACP) sertifikasına sahip olmak

c) Linux ortamlarının kurulumları ve konfigürasyonlarının yapılması konusunda deneyim sahibi olmak

ç) Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyime sahip olmak

d) Yaygın olarak kullanılan uygulama sunucularının (IIS, Apache, nginx vb.) yapılandırılması ve performansına yönelik iyileştirme işlemlerini gerçekleştirmiş olmak

e) Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak

f) Konteyner mimarisi (Docker, Kubernetes, OpenShift vb.) aracılığı ile uygulama çalıştırma konusunda bilgi sahibi olmak

g) Canlı ortam öncesi test, eğitim vb. ortamlar için ihtiyaç duyulan Devops süreç yapısının kurulması ve yapılandırılması konusunda deneyim sahibi olmak

ğ) Devops ihtiyaçlarının belirlenip hayata geçirilmesi ve idame ettirilmesi konularında deneyim sahibi olmak

h) Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), HTML, CSS gibi Front-End web teknolojileri konusunda tecrübeli olmak

ı) CI/CD süreçlerinin (AzureDevops, Jenkins, GitLab CI vb.) yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak

i) Otomatikleştirilmiş yapılar dahil olmak üzere CI/CD metodolojilerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda deneyim sahibi olmak

B. 4. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (2 kişi, 2 katına kadar)

1- Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak

a) .NET Framework, ASP.NET, C# ve/veya Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri çalışmış olmak

b) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak

c) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak

ç) Yazılım sürüm kontrol araçlarını (Git, SVN, TFS, vb.) kullanmış olmak

d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak,

e) Farklı yazılım tasarım kalıpları (software design patterns) kullanmış olmak

f) Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak

g) Farklı yazılım test tekniklerine (unit, integration, smoke, regression vb.) hakim olmak; test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak

ğ) HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış olmak

h) SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD teknolojilerini kullanarak geniş ölçekli, çok katmanlı web servisleri geliştirmiş olmak

ı) İlişkisel veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

i) Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanlarından (MSSQL, ORACLE, DB2, MySQL) en az biri ile geniş ölçekli uygulama geliştirmiş olmak

j) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

k) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak

2- Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir

a) "Genel Şartlar" başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olmak

b) Linux ortamlarının kurulumları ve konfigürasyonlarının yapılması konusunda deneyim sahibi olmak

c) Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyime sahip olmak,

ç) Yaygın olarak kullanılan uygulama sunucularının (IIS, Apache, nginx vb.) yapılandırılması ve performansına yönelik iyileştirme işlemlerini gerçekleştirmiş olmak

d) Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak

e) Konteyner mimarisi (Docker, Kubernetes, OpenShift vb.) aracılığı ile uygulama çalıştırma konusunda bilgi sahibi olmak

f) Canlı ortam öncesi test, eğitim vb. ortamlar için ihtiyaç duyulan Devops süreç yapısının kurulması ve yapılandırılması konusunda deneyim sahibi olmak

g) Devops ihtiyaçlarının belirlenip hayata geçirilmesi ve idame ettirilmesi konularında deneyim sahibi olmak

ğ) Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), HTML, CSS gibi Front-End web teknolojileri konusunda tecrübeli olmak

h) CI/CD süreçlerinin (AzureDevops, Jenkins, GitLab CI vb.) yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak

ı) Otomatikleştirilmiş yapılar dahil olmak üzere CI/CD metodolojilerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda deneyim sahibi olmak

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet sitesi https://pdb.tau.edu.tr adresi idari formlar bölümünde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu" nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte en geç 06.07.2023 tarihi mesai bitimine (16.30) kadar Türk-Alman Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı Şahinkaya Cad. No:106 34820 Beykoz / İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihine kadar anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları ya da imzasız başvuru formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.