Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi 27 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 haziran 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 29 Mayıs 2023 01:49, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2023 01:52
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun'un Ek 38'inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim kurumları tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası"na sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim kurumları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 07.04.2023 tarihli, E.20730 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı ile bildirilen 05.04.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

AÇIKLAMALAR

1. Doçentliğini iktisat tarihi bilim alanında almış olmak.

2. Doktorasını ve doçentliğini idare hukuku alanında almış olmak.

3. Doçentliğini makro iktisat alanında almış olup bankacılık ve para politikaları konusunda çalışmaları olmak.

4. Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olup ekstrüzyon üzerine çalışmaları olmak.

5. Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olup radar tabanlı mikrodalga görüntüleme konusunda çalışmaları olmak.

6. Doçentliğini iç hastalıkları alanında almış olup toksikoloji alanında çalışmaları olmak.

7. Doçentliğini çocuk sağlığı ve hastalıkları bilim alanında almış olup pediatrik yoğun bakımda palyatif bakım ile ilgili çalışmaları olmak.

8. Doçentliğini veterinerlik doğum ve jinekolojisi bilim alanında almış olmak.

9. Doçentliğini matematik alanında almış olup lineer olmayan denklemler konusunda çalışmaları olmak.

10. Doçentliğini ortaöğretim fen ve matematik alanlar eğitimi (fizik eğitimi) bilim alanında almış olup proje tabanlı öğrenme alanında çalışmaları olmak.

11. Doçentliğini fizik alanında almış olup ilaçların radyasyon duyarlılığı ile ilgili çalışmaları olmak.

12. Doçentliğini çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bilim alanında almış olup kanserli çocuklarla ilgili çalışmaları bulunmak.

13. Doçentliğini bankacılık ve sigortacılık bilim alanında almış olup dijital bankacılık ve katılım bankacılığı alanında çalışmaları olmak.

14. Doçentliğini biyoloji alanında almış olup moleküler toksikoloji alanında çalışmaları olmak.

15. Doçentliğini temel İslam bilimleri (İslam mezhepleri tarihi) bilim alanında almış olup Güneydoğu Asya İslam gelenekleri üzerine çalışmaları olmak.

16. Doçentliğini temel İslam bilimleri (İslam Hukuku) bilim alanında almış olup kanunnameler üzerine çalışmaları olmak.

17. Doçentliğini iletişim çalışmaları bilim alanında almış olup yerel basın ve yönetim konularında çalışmaları olmak.

18. Doçentliğini finans alanında almış olup geleneksel yatırım araçları üzerine çalışmaları olmak.

19. Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği bilim alanında almış olup RF enerji hasatlama konusunda çalışmaları olmak.

20. Doçentliğini tıbbi mikrobiyoloji bilim alanında almış olup gastroenterit örneklerinde campylobacter türlerinin saptanması ile ilgili çalışmaları olmak.

21. Doçentliğini radyoloji bilim alanında almış olup girişimsel radyoloji sertifikası bulunmak.

22. Doçentliğini kadın hastalıkları ve doğum bilim alanında almış olup ürojinekoloji alanında eğitim almış olmak.

23. Doçentliğini göz hastalıkları bilim alanında almış olup göz ile ilgili elektrofizyoloji alanında çalışmaları olmak.

24. Doçentliğini dölerme ve suni tohumlama bilim alanında almış olup küçükbaşlarda suni tohumlama ile ilgili çalışmaları bulunmak.

25. Doçentliğini yakınçağ tarihi bilim alanında almış olup Osmanlı-İngiliz ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

26. Doçentliğini bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bilim alanında almış olup dijital öyküleme ve eğitimde web araçları alanında çalışmaları olmak.

27. Doçentliğini temel eğitim (fen bilgisi eğitimi) bilim alanında almış olup tasarım temelli fen öğretimi ile ilgili çalışmaları olmak.

İlan olunur. 5368/1-1