Bursa Teknik Üniversitesi 39 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Bursa Teknik Üniversitesi 39 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 mayıs 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 15 Mayıs 2023 00:44, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 00:29
Bursa Teknik Üniversitesi 39 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2022 KPSS (B)

grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 36 yapılacaktır.

(otuzaltı) adet sözleşmeli personel alımı

15 Mayıs 2023 Pazartesi

29 Mayıs 2023 Pazartesi

09 Haziran 2023 Cuma www.btu.edu.tr

19 Haziran 2023 Pazartesi

Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerektiğinde ilanı iptal edebilir.

1. BAŞVURU TAKVİMİ

1.1. Başvuru Takvimi

Başvuru başlangıç tarihi

Son başvuru tarihi

Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi Sonuçların ilan edileceği internet sitesi Kazanan adayların en son evrak teslim tarihi Açıklama:

1.2. BAŞVURU ŞEKLİ ve YERİ

- Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta, faks e-mail veya başka yolla yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

3. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

3.1. Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler;

- Sözleşmeli başvuru formu (şahsen yapılacak başvuru esnasında Personel Daire Başkanlığınca verilecektir)

- 2022 KPSS sonuç belgesi,

- 2 (iki) adet fotoğraf (bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)

- Adli sicil belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

-İlan tarihinden önce alınmış olmak kaydıyla belge veya sertifikaların aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti,

- Askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)

- Nüfus cüzdan sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) Atamalarda ıslak imzalı tasdikli sureti istenecektir.

4. GENEL ŞARTLAR

4.1.7 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

4.2. Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.

4.3. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

4.4. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

4.5. Adayların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması gerekmektedir.

4.6. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

4.7.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4.8.*Destek personeli pozisyonunda istihdam edilecek personel basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, şoförlük dışındaki dağıtım ve taşıma hizmetleri ile her türlü temizlik hizmetlerini yürütecektir.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

5.1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.btu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 19 Haziran 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar istenen belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedecektir. Genel ve özel şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adayın yerleştirme işlemi yapılacaktır.

5.2. İlan edilen sözleşmeli pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5.3. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz.

5.4. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

5.5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemizce bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5.6. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılamayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5.7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

4944/1-1