Kaymakam Adaylığı Giriş Sınav İlanı

İçişleri Bakanlığında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 114 (Yüzondört) adet Kaymakam Adayı kadrosuna yarışma ve yeterlilik sınavı ile personel alınacaktır. Yapılacak olan sınava, 01 Ocak 2004 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olan ve 06?07 Temmuz 2002 veya 15-16 Kasım 2003 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSSP 37) 70 ve üzeri puan alan adaylar başvurabilecektir. Sınava katılabilmek için iş talep formu ve istenen belgeler ile birlikte 05 Ocak-20 Ocak 2004 tarihleri arasında başvuruda bulunmak gerekmektedir. Sınava ilişkin diğer ayrıntılar için tıklayın.

İlan Giriş : 26 Aralık 2003 14:02, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınav İlanı

Kaymakam Adayl Giri Snav lan

ileri Bakanlnda Mlki dare Amirlii Hizmetleri Snfnda bo bulunan 114 (Yzondrt) adet Kaymakam Aday kadrosuna yarma ve yeterlilik snav ile personel alnacaktr. Yaplacak olan snava, 01 Ocak 2004 tarihi itibariyle 30 yan bitirmemi olan ve 0607 Temmuz 2002 veya 15-16 Kasm 2003 tarihlerinde yaplan Kamu Personel Seme Snavndan (KPSSP 37) 70 ve zeri puan alan adaylar bavurabilecektir. Snava katlabilmek iin i talep formu ve istenen belgeler ile birlikte 05 Ocak-20 Ocak 2004 tarihleri arasnda bavuruda bulunmak gerekmektedir. Snava ilikin dier ayrntlar iin tklayn.

ileri Bakanl Kaymakam Adayl Giri Snav lan

KAYMAKAM ADAYLII TALEP FORMUNU BLGSAYARINIZA NDRMEK N BURAYA TIKLAYINIZ. (Excel dosyas)

Kaymakam adaylna ilikin olarak memurlar.org adresinde yer alan Forum blmne katlarak online gr- al veriine katlabilirsiniz.

LER BAKANLIINDAN KAYMAKAM ADAYLII GR SINAVI

ileri Bakanlnda Mlki dare Amirlii Hizmetleri Snfnda bo bulunan 114 (Yzondrt) adet Kaymakam Aday kadrosuna yarma ve yeterlilik snav ile personel alnacaktr.

SINAVA KATILMA KOULLARI

1) niversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, ktisat, letme, ktisadi ve dari Bilimler Faklteleri ile bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtdndaki en az 4 yl sreli fakltelerden mezun olmak,

2) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci ve Kaymakam Adaylar Ynetmeliinin 4 nc maddelerinde belirtilen artlar tamak.

3) 01 Ocak 2004 tarihi itibariyle 30 yan bitirmemi olmak. (01.01.1974 ve daha sonraki tarihlerde doanlar) (Ancak askerlik devleri srasnda yukarda belirtilen ya snrn geirmi bulunanlarn terhislerini mteakip alan ilk snava mracaat etmi olmalar artyla, mevcut ya durumlar snava alnmalarna engel tekil etmez.)

4) Erkekler iin askerlikle ilgili bulunmamak, askerlik hizmetini yapm veya ertelenmi veya yedek snfa geirilmi olmak. (Ancak, yazl snav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en ok 3 ay kalanlar yazl snava kabul edilirler. Bunlar birliklerinden terhislerine ka gn kaldn bildirir tasdikli belgeyi ibraz etmek zorundadrlar.)

5) 0607 Temmuz 2002 veya 15-16 Kasm 2003 tarihlerinde yaplan Kamu Personel Seme Snav (KPSSP 37) puan 70 ve zeri olmak.

N BAVURU N STENLECEK BELGELER

1) Diploma veya mezun olduunu gsterir belgenin asl veya noterce tasdik edilmi sureti,

2) 1 adet tasdikli nfus czdan sureti, (T.C.Kimlik Nolu )

3) 2002 (KPSS) veya 2003 (KPSS) sonu belgesinin asl veya noterce tasdik edilmi sureti,

4) 3 adet vesikalk fotoraf, (son alt ay iinde ekilmi ba ve boyun ak aday tantabilecek nitelikte olacak)

5) Personel Genel Mdrlnden veya nternetten temin edilerek doldurulmu i talep formu.

6) Kendi el yazs ile yazlm zgemii

Snava katlabilmek iin i talep formu ve istenen belgeler ile birlikte 05 Ocak-20 Ocak 2004 tarihleri arasnda alma saatleri iinde Bakanlk Merkez Binas Personel Genel Mdrlnde bulunan snav brosuna mracaat edilecektir (Bavurular 17-18 Ocak Cumartesi-Pazar gnleri de kabul edilecektir. ) Posta ile mracaatlar kabul edilmeyecektir.

N BAVURULARIN DEERLENDRLMES

n bavurular alnanlarn KPSS puanlarna gre deerlendirmeleri yaplarak en yksek puandan balamak zere bo kadronun 20 kat kadar aday (Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelikin 17.mad.gerei) (2280 kii) ve 2280 inci kiiyle ayn puan alan adaylar yazl snava girmeye hak kazanacaktr. Yazl snava girmeye hak kazanan adaylarn isim listesi Bakanlka 22 Ocak 2004 tarihinde Bakanlk kaplarna aslmak suretiyle ve Bakanlmzn internet adresinden (www.cisleri.gov.tr.) yaynlanmak suretiyle ilan edilecektir. Bu adaylar, renci Seme ve Yerletirme Merkezinin (SYM) Trkiye Halk Bankas Ankara Kkesat ubesindeki 33245 nolu hesabna 50.000.000.-(ellimilyon)TL. snav bedelini yatrarak dekontlarn, 22 27 Ocak 2004 tarihleri arasnda (CumartesiPazar dahil) Personel Genel Mdrlndeki snav brosuna bizzat teslim edeceklerdir. Snav cretini yatran adaylara Bakanlka Fotorafl SYM Kayt Kart dzenlenecektir.

Bavuru artlarn tamad halde snav creti yatran adaylar, birden fazla snav creti yatran adaylar ile bavurusu kabul edildii halde yazl snava girmeyen adaylarn, bankaya yatrdklar snav cretleri iade edilmeyecektir.

SINAVLAR

1-Yazl snav: 07 Mart 2004 Pazar gn saat 09.30 da Ankarada yaplacaktr. Adaylarn snav saatinden en az yarm saat nce snav yerinde bulunmalar gerekmektedir. Adaylarn hangi bina ve salonda snava gireceklerini gsteren bir fotorafl snava giri ve kimlik belgesi hazrlanacak ve bu belgeler adaylarn adreslerine SYM tarafndan postalanacaktr.

-Yazl snava girite, adaylarn yanlarnda snava giri belgesi, nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel bir kimlik belgesi, yumuak kurunkalem ve silgi getirmeleri gerekmekte olup, yanlarnda kesinlikle cep telefonu ve hesap makinesi bulundurmayacaklardr.

Snav konular: Anayasa, dare Hukuku, Ekonomi, Trkiyenin dari Yaps, Trkiyenin Ekonomik Yaps ve Sorunlar, Trkiyede Mahalli dareler, nkilap Tarihi ve Trkiyede Demokratikleme ve nsan Haklar alannda Yaplan Dzenlemeler vb. ile ilgili semeli sorulardan oluan bir test uygulanacaktr.

Snav deerlendirmesi: 100 puan zerinden yaplacak ve deerlendirme sonucunda; 70 puann altnda olmamak kaydyla en yksek puandan balamak zere bo kadronun drt kat aday (456) yazl snav kazanm saylacaktr. 456. sradaki adayla ayn puan alm bulunan dier adaylar kontenjan gzetilmeksizin yazl snav kazanm olarak kabul edileceklerdir.

-Yazl snav sonular SYM tarafndan adaylarn adresine postalanacaktr.

-Yazl snav sonularnn Bakanlka ilan edilmesinden itibaren snav kazanan adaylar kendilerinden istenilen dier belgeleri en ge 3 gn iinde Personel Genel Mdrl snav brosuna bizzat teslim edeceklerdir.

2- Szl Snav : Yazl snav kazananlar Bakanlk Merkezinde ilan edilecek bir tarihte szl snava tabi tutulacaktr. Szl snav kazananlarn listesi Bakanlk Merkezinde ilan edilecek, ayrca adaylarn adreslerine de postalanacaktr. Szl snav sonucunda yedek liste ilan edilmeyecektir.
-Szl snavn kazananlar Bakanlka belirlenecek bir tarihte kaymakam aday olarak atanacaktr. Atananlara 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun esaslar dahilinde maa ve dier demeleri yaplacaktr.

DER HUSUSLAR

-Snav sonularna ilikin itirazlar Snav Sonu Belgelerinin adaylarn adreslerine postalanmas tarihinden itibaren 10 gn ierisinde yaplacaktr. Sresi getikten sonra yaplan itirazlar dikkate alnmayacaktr.

-Snav giri belgesi verilmek suretiyle snava alnan ve snav sonucunda kazananlardan, i talep formu ve dier belgelerde geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak, atamalar yaplmayacaktr. Bu durumda bulunanlarn atamas yaplm olsa dahi atamalar iptal edilecek ve hibir hak talebinde bulunamayacaklardr.

PERSONEL GENEL MDRL