Türkiye Sağlık Enstitüleri 61 personel alacak- Güncellendi

Türkiye Sağlık Enstitüleri, 61 personel alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2023

Kaynak : İşkur
İlan Giriş : 02 Mayıs 2023 23:14, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 00:59
Türkiye Sağlık Enstitüleri 61 personel alacak- Güncellendi

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

03 Mayıs 2023 tarihli ve 32179 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun yayımlanan Ar-Ge Uzmanı Alım ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir:

Söz konusu ilanın;

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihleri başlıklı II. maddesi;

"Başvurular 04.05.2023-26.05.2023 tarihleri arasında şahsen aşağıda belirtilen adrese elden, posta yolu veya kargo ile aşağıdaki adrese yapılacaktır. Elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağrılmayacaktır. Belgelerini eksik teslim eden ve/veya gerçeğe aykırı belge sunan adaylar sözlü sınava alınmayacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Posta yolu veya kargo ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Başkanlığımız sorumlu olmayacaktır.

Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağırılmayacaktır. Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan en fazla bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru adresi: Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No: 71 Kadıköy / İSTANBUL " şeklinde,

Başvuru Sıralaması ve Değerlendirme başlıklı IV. maddesi;

"Başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri, ilan edilen tarihe kadar teslim eden adaylar değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru yapılan kadro/pozisyon bazında değerlendirme; ALES Sonucunun %50'si (minimum 65 puan) + Lisans Genel Not Ortalamasının %20'si + Yabancı Dil Sınav Sonucunun %30'una göre hesaplanan puanlandırmaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. Doktoralı veya tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimlik bölümlerinden ve/veya alanlardan mezun olan adaylar ile eğitimini yurt dışında tamamlayan adayların (diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış), ALES sonuç belgesini ibraz etmemesi halinde değerlendirme puanının hesaplanmasında ALES puanı 65 olarak kabul edilecektir. Puan sıralamasına göre her bir kadro unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar adaylar belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır." şeklinde, değiştirilmiştir.

İlanen duyurulur.

4902/1-1

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız