Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Geçici İşçi Alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Geçici İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 17 nisan 2023

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 13 Nisan 2023 02:37, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 02:40
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Geçici İşçi Alacak

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliği 3'üncü maddesi bendi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden geçici işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Geçici işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir./www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Sözlü Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup Üniversitemiz web sitesinde ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek geçici işçi pozisyonu deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi İŞKUR ve Üniversitemiz web sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen kadrolara yapılacak sözlü sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi ç bendi Kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanda noter kurası yöntemi ile "geçici işçi "alınacaktır.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden ve meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. ÜNİVERSİTEMİZ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK OLAN GEÇİCİ İŞÇİ İÇİN NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Bahçe Bakım Elemanı (Park Bahçe ve Koruların Bakımı) mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi İŞKUR tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (Dört) kat asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr) ilan edilecektir.

4. Yerleştirme sonucu işe alınması öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi işe alım işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr) ilan edilecektir.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar "ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

6. Başvuru yapan adaylara başvuru sürecini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.afsu.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.

7. Noter kurası sonucuna göre Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü alımı için alınacak olan geçici işçilerin görev yerleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

8. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaraları alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumunda emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme süresi iki ay olup bu süre içerisinde başarısız olanların işe akitleri fesh edilecektir.

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorunun olmadığı belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır.(Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesinde "talebin ilanından itibaren adaylara (...)(1) 5 günlük başvuru süresi tanınır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işgücü taleplerini yapılan başvurularda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.(Ek cümle:3/4/2015-2015/7525K.; Değişik üçüncü cümle:24/4/2017-2017/10092K.)"

7. Başvuran adaylar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 41 yaşından gün almamış olmak.

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

10. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması.

KURA İŞLEMİ KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin 26/04/2023 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00'da Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi B Blok Kat 2 Mavi Salonda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü (https://www.afsu.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

2. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından yayınlanacak olup, istekli adaylar kura çekimini online izleyebileceklerdir.

KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Başvuru dilekçesi

2. Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4. Son bir ay içerisinde alınmış ikametgah Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

7. SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)

GÖREVE BAŞLAMA

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK ADAYLARDAN

1. Noter kurası ile göreve başlamaya hak kazanan ve üniversitemiz geçici işçi alım komisyonunca yapılan belge kontrolü sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Noter sonucu göreve başlama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanları işlemleri yapılmayacaktır.

3. İşin toplam süresi 3 aydır. Deneme süresi iki ay olup, bu süreçte başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan olunur.