Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/70736/
Yazdırılma Tarihi : 28 Eylül 2023 Perşembe 20:59

İstanbul Üniversitesi 28 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi 28 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023

Haber Tarihi : 07 Nisan 2023 01:59
İstanbul Üniversitesi 28 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde giderleri Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) ve (c) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR

A-GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) bendi kapsamında başvuracak adayların (Büro Personeli, Tekniker, Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar) 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup ilanda belirtilen lisans kadroları için 2022 KPSS-P3, önlisans kadroları için 2022 KPSS- P93 puan türü esas alınacaktır.

5- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak adayların (Çözümleyici, Sistem Programcısı unvanlarına başvuracak adaylar) 2022 KPSS-P3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen her bir unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralaması esas alınacaktır.

6- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi'nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Çözümleyici ve Sistem Programcısı kadrosu için;

a) Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden ya da Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden mezun olmuş olmak.

b) VB, C#, Java, php programlama dillerinden en az iki (2) tanesini bildiğini belgelemek.

c) İngilizce dilini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ve bu sınava eşdeğerlikleri ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan birinden en az D düzeyinde bildiğini belgelemek. (Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde "Test Of English as a Foreign Language" (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "International English Language Testing System " (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri D düzeyi olanlar kabul edilecektir.)

d) Veri tabanı tasarımı, analizi, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi olmak.

e) Veri tabanı sorgulama dili SQL, PLSQL veya T-SQL konularında bilgi sahibi olmak.

f) CSS, JavaScript ve HTML gibi web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, Adaylar tarafından ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden çevrimiçi olarak eksiksiz yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1- Başvurulan pozisyonlardan Büro Personeli, Tekniker ve Mühendis unvanları için değerlendirme KPSS 2022 puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısın 5 (beş) katına kadar yedek belirlenecektir.

2- Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan Çözümleyici ve Sistem Programcısı unvanları için istenilen şartları taşıyanların 2022 KPSS P3 Puan sırası esas alınarak her unvan için 10 (On) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da dahil) yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların listesi www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 10/05/2023 tarihinde saat 13:00'te, sözlü/uygulamalı sınav 12/05/2023 tarihinde saat 15:00'te İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (Yeni Bina) Beyazıt Fatih-İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar www.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

SINAVA ESAS KADROLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden her bir sınav için 50 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavdan 50 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek olup; kontenjan sayısın 2 (iki) katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemiz Su Bilimleri Fakültesi (R/V Yunus S Araştırma Gemisi) ve Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğü'nde (R/V Alemdar II Gemisi) görev yapmak üzere giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanması kaydıyla Cumhurbaşkanlığı Personel Prensipler Genel Müdürlüğünün 19.05.2022 tarihli, 83297 sayılı yazısıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesine göre 3 (üç) adet Gemi Adamı Kadrosuna aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklere sahip sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

4- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi'nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

5- Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde her pozisyon unvanı için belirtilen asgari niteliklere sahip olmak.

6- Bahse konu pozisyonlarda çalışanlar ihtiyaç duyulması ve işlerin aksamaması için birim amiri tarafından, zabitan ve personel arası kategorik geçiş hariç kendi içlerinde ihtiyaç duyulan pozisyonlarda çalıştırılmasını kabul etmek.

7- Yukarıda belirtilen pozisyonlar, geminin sefere göre uygun hale getirilmesi için Asgari Gemi Adamı Donanımı Belgesi'nde ihtiyaç duyulan pozisyonlara göre değiştirilmesini kabul etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Başvuruları kabul edilen adayların başarı sıralamasının belirlenmesi için komisyon tarafından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

Yazılı Sınav 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 10:00 -11:00 arasında, Sözlü Sınav 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 10:00-12:00 arasında, Uygulamalı Sınav 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 13:00-17:00 arasında yapılacaktır.

Sınavlara ilişkin giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen bilgilendirmeler www.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Her bir unvan için atanmaya hak kazananların başarı sıralaması; yazılı sınavın %40'ı, sözlü sınavın %30'u ve uygulamalı sınavın %30'u hesaplanarak oluşacak sıralamaya göre belirlenecektir. Sonuçlar sınavların bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Her unvan için kontenjan sayısının 5 (beş) katı yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İdare tarafından ödenmiş olan herhangi bir bedel var ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

3624/1-1

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.


Kaynak : Resmi Gazete