Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 4 nisan 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 21 Mart 2023 01:34, Son Güncelleme : 21 Mart 2023 01:41
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ'NİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLÜMLERİNE ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak (Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES notu istenmeyecektir).

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- %100 İngilizce programlara başvurularda ve yabancı dil öğretim görevlisi başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur. (Muafiyet: 1-Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz)

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER: Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğü'ne yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz)

1. Fotoğraflı Özgeçmiş

2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

4. Öğrenim belgeleri (Onaylı-Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)

5. Not Döküm Belgesi (Transkript)

6. ALES belgesi

7. YDS Belgesi veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı belirten belge

8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği / uygulamalı çalışmaların dosyası (Portfolyo)

10. Alanında çalışmış olmaları şartını yerine getirenler için, görev yaptığını kanıtlayan belge(ler)

2

- 657 sayılı Kanun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- %100 İngilizce başvurularda ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az

85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER: Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz)

1. Fotoğraflı Özgeçmiş

2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

4. Öğrenim belgeleri (Onaylı-Lisans/Yüksek Lisans)

5. Not Döküm Belgesi (Transkript)

6. ALES belgesi

7. YDS Belgesi veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı belirten belge

8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

9. Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği / uygulamalı çalışmaların dosyası (Portfolyo)

10. Kayıtlı oldukları Üniversitelerden alacakları öğrenci durum belgesi

3109/1-1