İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 1 nisan 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 18 Mart 2023 00:42, Son Güncelleme : 23 Mart 2023 02:14
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

İlan Başlama Tarihi : 18.03.2023

İlan Bitiş Tarihi : 01.04.2023

Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

. Başvuru Dilekçesi

. Başvuru Formu

. YÖK Formatında Özgeçmiş

. Diploma Fotokopileri

. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),

. Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

. Fotoğraf (2 Adet)

. Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (1'i matbu 5'i CD),

. Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (1'i matbu 3'ü CD)

. Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr.Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa)

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)

. Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

3026/1/1-1

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

*ALES puan türü başvuru yapan adayın lisans mezuniyeti dikkate alınarak belirlenecektir.

İlan Başlama Tarihi : 18.03.2023

İlan Bitiş Tarihi : 01.04.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 04.04.2023

Sınav Giriş Tarihi : 06.04.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 10.04.2023

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.atlas.edu.tr

Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2

Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

. Başvuru Dilekçesi

. Başvuru Formu

. YÖK Formatında Özgeçmiş

. Diploma Fotokopileri, e-Devlet kapısından alınan Mezuniyet Belgesi ve Lisans ve Lisansüstü Eğitiminin Onaylı Transkripti

. Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge

. ALES Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı

. Lisans Eğitiminin Puan Türünü Gösterir ÖSYS Kazandı Belgesi

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı

. Hizmet Belgesi (Çalışmış olduğuna dair yazı)

. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

. Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

3026/2/1-1