İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 31 mart 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 17 Mart 2023 04:05, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 04:11
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemize: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Ölçütleri" hükümlerinde aranan koşullan yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK fonnatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarım, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönelimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 1 (bir) adet basılı fiziksel dosya ve 7 (yedi) adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatmda) CD/USB fiash belleğe aktarılmış şekilde İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartlan taşıyan Doçent adaylannm; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 1 (bir) adet basılı fiziksel dosya ve 5 (beş) adet jüri dosyasını dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatmda) CD/USB fiash belleğe aktarılmış şekilde İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlan taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylannm; kadro başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK fonnatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora/tıpta uzmanlık'sanatta yeterlilik belgesi (mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) bilimsel çalışmalarım ve yayınlarım kapsayan 1 (bir) adet basılı fiziksel dosya ve 5 (beş) adet jüri dosyasım dijital ortamda taratılmış şekilde (PDF formatmda) CD/USB fiash belleğe aktarılmış şekilde ilan edilen dekanlık ya da müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için İse İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Dekanlık/Müdürlüklere şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyuru Başlama Tarihi : 17.03.2023

Son Başvuru Tarihi : 31.03.2023

Duyurulur.

Kadro detayları www.gclisim.cdu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No:l Avcılar/İstanbul - Tel: 0212 422 70 00

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

Üniversitemiz. 2347 Sayılı Kanun w "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 17.03.2023

Son Başvuru Tarihi : 31.03.2023

Ön Değerlendirme Tarihi ; 03.04.2023

Sınav Giriş Tarihi : 05.04.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 07.04.2023

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: www.gclisim.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.

BAŞVURU YERİ: Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dckanlık/Müdürlüğc başvuru yapacaktır.

BAŞVURU EVRAKI.ARI;

-Başvuru Dilekçesi (ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitabeti yazılmış başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.-2 Adet Fotoğraf

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turldve.gov.tr adresinden alınacak "Yükseköğretim Mezun Belgesi" gerekmektedir).

-Lisans Transkripl Belgesi (Şahsen ve posta ile başvurularda transkriplin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmekledir).

-Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi veya Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, belgenin aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak "Yükseköğretim Mezun/Öğrenci Belgesi'' gerekmektedir).

-ALES Belgesi

-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).

-YÖK Formatlı Özgeçmiş

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.