Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 13 Eski Hükümlü İşçi Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 13 Eski Hükümlü İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 6 şubat 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Ocak 2023 03:16, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 03:18
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 13 Eski Hükümlü İşçi Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

13 SÜREKLİ İŞÇİ [ESKİ HÜKÜMLÜ/TERÖRLE MÜCADELE MALÜL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY)] ALIM İLANI

Üniversitemiz hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 13 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) sürekli işçi alımı yapılacaktır

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

I. GENEL ŞARTLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- İlan başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak. (31.01.2023 tarihi itibariyle 31.01.1989 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.)

3- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak.

4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü belgesi ile durumlarım belgelendirmek.

5- Kamu haklarından mahrum olmamak.

6- Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

7- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapılmış, tecilli veya muaf olmak).

8- Son başvuru tarihi itibariyle belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

9- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

10- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak.

11- İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

12- Zonguldak il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

13- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

14- Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

15- İlan edilen işçi kadrolarına en az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise veya dengi) mezunu başvuruları kabul edilecek olup, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurulan kabul edilmeyecektir.

II-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 31/01/2023 - 06/02/2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) veya alo 170 çağrı merkezinden başvuru yapabilirler.

ITI. KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Başvuru listesinin İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler kura ile belirlenecektir. Sınava alınacak adaylann listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle de münhal kadronun dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi http://youtube.com/beunedu adresinden canlı olarak yayımlanacaktır.

Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri https://w3.beun.edu.tr/ internet adresinde duyurulacaktır.

Kura sonucu belirlenen adaylar (https://w3.beun.edu.tr/) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

1201/1-