Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/69973/
Yazdırılma Tarihi : 24 Mart 2023 Cuma 08:40

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 8 şubat 2023

Haber Tarihi : 25 Ocak 2023 00:12
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. Maddesi uyarınca ' Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmefiği'nuı ilgili hükümleri uyarınca "Tam Zamanlı'" Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdamı yapılacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikle şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun. Birimi. Ü'nvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no. e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belitten belge.

5-Lisans'Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7-Rcsmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8-ALES Belgesi

9-4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 85 puan alması gerekir.)

11 -Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- -Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlct üzerinden alınan belge)

ilgililere duyurulur.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İstanbul Avdın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliksin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların "İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir;

- Dilekçe

- Nüfus cüzdanı örneği

- YÖK. formatında özgeçmiş

- 2 adet fotoğraf

- Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)

. Yabancı Dil Puan Belgesi veya Yükseköğretim kuramlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlayan belge. (Eğitim Dili İngilizce Olan Program Başvurulan için)

- Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını CD veya Flash Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına. Dr. Öğr Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına CD veya Flash Bellek ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir

- İstanbul Aydın üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen şartları taşıdığını beyan etmeleri gerekmektedir (https \vww.aydin.edu.tr'tr-tröğrenciler.'yasa-yonetmelikler/Pages/yonerge-yonetmelikler,aspx)

- İAl'J Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen şartlara ilişkin yapılacak olan yapılacak olan beyan dilekçesine ilgili puanlamalar yapılarak eklenmelidir.

- Hazırlanan puanlama belgesi ıslak imzalı olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.

- Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


Kaynak : Resmi Gazete