İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Trabzon Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Trabzon Üniversitesi, 2 sözleşmeli personel, alacak. Son başvuru tarihi 2 şubat 2023

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 19 Ocak 2023 00:06, Son Güncelleme : 19 Ocak 2023 00:09
Trabzon Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek:8'inci maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2023 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak, ilgili sınav ve ders programlarıyla uyumlu olmak ve günde 5 (beş) saati geçmemek kaydıyla çalıştırılmak ve giderlerinin Özel Bütçeden karşılanması sureti ile 2 (İki) adet sözleşmeli Canlı Model alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

AÇIKLAMALAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Asıl ve yedek olarak yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde görevlerine başlayış işlemleri yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ ve YERİ:

Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlık binasına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır.

Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, takvimde belirtilen tarihte işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman Üniversitemiz www.trabzon.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Kadronun 2 (İki) katı kadar yedek belirlenecek olup asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

. Öğrenim Belgesi (Aslı / Fotokopisi ve E-Devlet sistemi üzerinden alınan barkodlu/karekodlu belge)

. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

. Askerlik durum belgesi ve güncel adli sicil kaydı

. Başvuru Formu

. 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

. Sağlık kurul raporu (Göreve başlaması uygun görülen adaylardan istenecektir)