İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

İlan Giriş : 23 Aralık 2003 17:22, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu'na aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar arasından sınavla Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.
A) Sınava girebilmek için adaylarda aranacak şartlar;
1-Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetmeliğinde yazılı şartları taşımak
2-Üniversitelerin örgün eğitim yapan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme v İktisat Fakülteleri ile İİBF'lerin 4 yıllık eğitim veren Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri bölümü veya bunların MEB'ce eşitliği kabul edilmiş Türkiye veya yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,
3-Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak(10/03/1974 tarihinden önceki doğumlular sınava kabul edilmeyecektir.)
4-Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak
5-Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
6-Başkanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettişliğe engel durumu olmamak
7-Birliğimiz Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak,
şarttır.
B) Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. Yazılı sınav Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce yapılacağından, sınava başvuran adaylardan 20 milyon TL sınav harcı alınacaktır. Sınav harcı Trakya Üniversitesi vakfı'nın Ziraat Bankası Edirne Merkez şubesindeki 265217 numaralı hesabına yatırılacaktır.

Birliğimizce belirlenen şartları taşımadığından başvuruları kabul edilmeyenler ile sınav başvrusu kabul edildiği halde sınava katılmayan başvuru sahiplerinin sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

Yazılı sınav 10/03/2004 tarihinde Edirne'de yapılacak olup, sınav giriş yeri ve saati sınava katılan adaylara Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce bildirilecektir.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve adayların başarı durumlarının tespiti Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin ilgili hükümleri dahilinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce yapılacaktır. Sözlü sınava yazılı sınavda başarılı olanlar çağrılır.

C) Sınav konuları İktisat, Hukuk, Muhasebe ve yabancı dil dallarından oluşmakta olup, sınav konuları ile adaylardan istenecek belgeler hakkında açıklayıcı bilgileri kapsayan sınav broşürü ve aday başvuru formu, Genel Müdürlükten (Teftiş Kurulu Başkanlığı) Kooperatiflerimizden ve işletmelerimizden temin edilebilir.

Sınava katılacak adayların istenen belgeler ile birlikte en geç 30/01/2004 günü saat 17:00'ye kadar Trakya Birlik Teftiş Kurulu Başkanlığı'na (1. Murat Mah, Zübeyde Hanım cad, No:2 EDİRNE) başvurmaları gerekmektedir.