İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 36 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 30 ocak 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2022 05:51, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 02:23
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES'in ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak, (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1) Öğr_Elcmanı_Başvuru_Formu

2) Özgeçmiş,

3) İki adet vesikalık fotoğraf.

4) Lisans Mezuniyet Belgesi vc Transkript Fotokopisi,

5) Yüksek Lisans / Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi Fotokopisi,

6) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

7) ALES Sonuç Belgesi,

8) Erkek Adaylar için Askerlik Durumlarını Gösteren Belge,

9) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir),

10) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

l I) Adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (E-Dcvlet üzerinden alınacak),

ÖNEMLİ NOTLAR:

Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Personel Daire Başkanlığı'na ulaşması gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçlan http://www.afsu.cdu.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvurulan dikkate alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunlann atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU YERİ :

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mahallesi 2078 Sokak No: 3 AFYONKARAHİSAR Üniversitemiz irtibat numarası: 02722463335-Dahili (42545)

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklara ilişkin detaylı bilgilere www.afsu.edu.tr web sayfasından erişilebilecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

I. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından ön incelemeye alınacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşullan taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

5. Adayların başvuru yaptıkları ilandaki kadro derecelerine atanma şartlarına sahip olması gerekir.

6. Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

7. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na şahsen (08:30 - 17:00 saatleri arasında) yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Başvuran adaylann koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.