Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 13 ocak 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2022 04:15, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 01:14
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun'un Ek 38'inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim kuramları tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim kuramları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 21.03.2022 tarihli, E.20185 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı ile bildirilen 16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun'un Ek 38'inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim kuramları tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim kuramları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 21.03.2022 tarihli, E.20185 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı ile bildirilen 16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

AÇIKLAMALAR

1. Doçentliğini Arap dili ve belagati alanında almış olup Arap dilinin problemleri ve Arapça öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

2. Doçentliğini makro iktisat alanında almış olup bilgi ve kalkınma ekonomisi üzerine çalışmaları olmak.

3. Doçentliğini Temel İslam bilimleri alanında almış olup icma üzerine çalışmaları olmak.

4. Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olup güçlendirilmiş şevlerle ilgili çalışmaları olmak.

5. Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olup kompozit malzemelerin işlenebilirliği üzerine çalışmaları olmak.

6. Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olup yapıların güçlendirilmesi üzerine deneysel çalışmaları olmak.

7. Doçentliğini veterinerlik biyokimyası alanında almış olmak.

8. Doçentliğini biyoloji alanında almış olup memeli sistematiği alanında çalışmaları olmak.

9. Doçentliğini kimya alanında almış olup kozmetik veya tıbbi cihazlar üzerine çalışmaları olmak.

10. Doçentliğini nükleer tıp alanında almış olup küçük hücreli akciğer kanserlerinde PET-CT üzerine çalışmaları olmak.

11. Doçentliğini tıbbi mikrobiyoloji alanında almış olup SARS CoV-2 reenfeksiyonları üzerine çalışmaları olmak.

12. Doçentliğini protetik diş tedavisi alanında yapmış olup diş hekimliğinde çapraz enfeksiyon kontrolü üzerine çalışmaları olmak.

13. Doçentliğini protetik diş tedavisi alanında yapmış olup protetik diş tedavisinde lazer kullanımı üzerine çalışmaları olmak.

14. Doçentliğini arkeoloji alanında almış olup doğu ve güneydoğu arkeolojisi üzerine çalışmaları olmak.

15. Doçentliğini karşılaştırmalı edebiyat alanında almış olup göç ve göçmen edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.

16. Doçentliğini kimya (fizikokimya) alanında almış olup enzimatik ve oksidatif polimerizasyon üzerine çalışmaları olmak.

17. Doçentliğini pazarlama alanında almış olup bilinçli tüketim alışkanlıkları üzerine çalışmaları olmak.

18. Doçentliğini turizm alanında almış olup pazarlama stratejileri üzerine çalışmaları olmak.

19. Doçentliğini temel İslam bilimleri (İslam hukuku) alanında almış olup İslam'da aile hukuku üzerine çalışmaları olmak.

20. Doçentliğini şehir ve bölge planlama alanında almış olup şehircilik ve koruma konularında çalışmaları olmak.

21. Doçentliğini iç hastalıkları alanında almış olup renal transplantasyon ve immünoloji alanlarında çalışmaları olmak.

22. Doçentliğini göz hastalıkları alanında almış olup prematüre retinopatisi (ROP) ve pediatrik oftalmoloji konusunda çalışmaları olmak.

23. Doçentliğini tıbbi patoloji alanında almış olup malign melanomla ilgili çalışmaları olmak.

24. Doçentliğini temel eğitim alanında almış olup hayat bilgisi öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

25. Doçentliğini spor bilimleri alanında almış olup titreşim antrenmanlarının sporda kullanımı üzerine çalışmaları olmak.

26. Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olup havalimanları ve hava araçlarının çevresel etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

27. Doktorasını biyokimya alanında yapmış olup gıdalardaki pestisitler üzerine çalışmaları olmak.

28. Doktorasını psikiyatri hemşireliği anabilim dalında yapmış olup psikiyatri hemşirelerinde empati üzerine çalışmaları olmak.

29. Doktorasını halk sağlığı alanında yapmış olup evde sağlık hizmetleri üzerine çalışmaları olmak.

30. Doktorasını beden eğitimi ve spor anabilim dalında yapmış olup beden eğitimi ve spor eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

31. Doktorasını Türk dili ve edebiyatı alanında yapmış olup iletişim biçimleri ve proje yönetimi konularında uygulamalı çalışmaları olmak.

32. Doktorasını bilgisayar mühendisliği anabilim dalında yapmış olup derin öğrenme, uzaktan algılama ve hiperspektral görüntüler üzerine çalışmaları olmak.

33. Doktorasını farmakoloji alanında yapmış olup kardiyotoksisite ile ilgili çalışmaları olmak.

34. Doktorasını farmakoloji alanında yapmış olup psikofarmakoloji alanında çalışmaları olmak.

35. Doktorasını biyoloji alanında yapmış olup toksikoloji alanında çalışmaları olmak.

36. Doktorasını arkeoloji anabilim dalında yapmış olup bölgesel arkeoloji üzerine çalışmaları olmak.

37. Doktorasını Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi alanında yapmış olup milli mücadelenin idari tarihi ve toplumsal yansımaları üzerine çalışmaları olmak.

38. Doktorasını Türk dili ve edebiyatı anabilim dalında yapmış olup halk inanışları ve e-sözlü kültür üzerine çalışmaları olmak.

39. Doktorasını Türk dili ve edebiyatı anabilim dalında yapmış olup yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışmaları olmak.

40. Doktorasını felsefe alanında yapmış olup İslam bilim tarihi ve felsefesi alanında çalışmaları olmak.

41. Doktorasını işletme alanında yapmış olup stres yönetimi stratejileri üzerine çalışmaları olmak.

42. Doktorasını uluslararası iktisat alanında yapmış olup uluslararası ticaret politikalarının Türkiye üzerindeki etkileri üzerine çalışmaları olmak.

43. Doktorasını iktisat alanında yapmış olup döviz kuru politikaları ve ekonomik belirsizlik üzerine çalışmaları olmak.

44. Doktorasını pazarlama alanında yapmış olup mobil satın alma davranışları üzerine çalışmaları olmak.

45. Doktorasını ekonometri alanında yapmış olup küresel ekonomik ve politik belirsizlik endeksi üzerine çalışmış olmak.

46. Doktorasını iktisat alanında yapmış olup uluslararası rekabet gücü ve ihracat çeşitliliği üzerine çalışmaları olmak.

47. Doktorasını Avrupa birliği siyaseti ve uluslararası ilişkiler alanında yapmış olup düzensiz göç ve enerji politikaları üzerine çalışmaları olmak.

48. Doktorasını felsefe ve din bilimleri alanında yapmış olup ilk dönem İslam dünyasındaki mantık anlayışıyla ilgili çalışmaları olmak.

49. Doktorasını İslam tarihi alanında yapmış olup ilk asır müsadere uygulamalarıyla ilgili çalışmaları olmak.

50. Doktorasını temel İslam bilimleri (tasavvuf) alanında yapmış olup ilk dönem Nakşbendi mutasavvıfları üzerine çalışmaları olmak.

51. Doktorasını felsefe ve din bilimleri alanında yapmış olup islamafobi ve dinsel şiddet konusunda çalışmaları olmak.

52. Doktorasını Arap dili ve belagati alanında yapmış olup Arapça-Türkçe karşılaştırmalı metin analizi çalışmaları olmak.

53. Doktorasını siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında yapmış olup siyasal iletişim ve popülizm üzerine çalışmaları olmak.

54. Resim iş eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olup seramik eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

55. Doktorasını Elektrik tesisleri alanında yapmış olup kablosuz enerji transferleri üzerine çalışmaları olmak.

56. Doktorasını histoloji ve embriyoloji alanında yapmış olup hepatik iskemi reperfüzyon hasarı üzerine çalışmaları olmak.

57. Doktorasını tıbbi biyoloji alanında yapmış olmak.

58. Doktorasını veterinerlik virolojisi alanında yapmış olmak ve viral aşılar konusunda çalışmaları olmak.

59. Doktorasını veterinerlik anatomisi alanında doktora yapmış olup hayvanlarda anatomik yapıların bilgisayarlı tomografiyle incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.

60. Doktorasını eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapmış olup TIMSS sınavlarında sınıflama ve boyutluluk konularında çalışmaları olmak.

61. Doktorasını ilköğretim matematik eğitimi alanında yapmış olup matematik eğitiminde problem kurma ve çözme konusunda çalışmaları olmak.

62. Doktorasını tarih anabilim dalında yapmış olup erken cumhuriyet dönemi siyasi ve diplomasi tarihi üzerine çalışmaları olmak.

63. Doktorasını bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında yapmış olup e-öğrenme ortamlarında değerlendirme üzerine çalışmaları olmak.

64. Doktorasını İslam tarihi ve sanatları alanında yapmış olup klasik dönem Türk ve Kürt şiiri üzerine mukayeseli çalışmaları olmak.

65. Doktorasını Fars dili ve edebiyatı alanında yapmış olup klasik Fars şiiri üzerine çalışmaları olmak.

ilan olunur. 16358/1/1-1

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek veya Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

3- Özgeçmiş

4-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge

5-Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir onaylı belge

7- Transkript (Lisans/Yüksek Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

8- ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

9- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi (ilan edilen kadroya bağlı olarak kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

11- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kuruntunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)

12- Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Adaylar başvuru dilekçelerinde; başvurulan kadronun birimini, bölümünü, anabilim dalı/programını, unvanını, derecesini ve kendilerine ait iletişim bilgilerini açıkça belirteceklerdir.)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

3- Özgeçmiş

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge

5- Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerinde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir onaylı belge

7- Transkript (Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

8- ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

9- 2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi (Kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

11- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)

12- Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)

NOTLAR:

1- Başvurular şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır.

2- Başvuru süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular kabul edilmeyecek ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

3- Başvuruda istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4-istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları, girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgili, hak talep edemeyecektir.

5- Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

6- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca, 2547 sayılı Kanun'un 50-(d) maddesine göre yapılacaktır.

7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8- idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

AÇIKLAMALAR

1. Hemşirelik lisans mezunu olup ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2. Beslenme ve diyetetik bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup aynı anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

3. Müzik eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.

4. Konservatuvar lisans mezunu olup performans alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

5. Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup farmasötik teknoloji anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

6. Eczacılık fakültesi lisans mezunu olup farmakoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

7. Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup farmasötik kimya alanında tezli yüksek veya doktora yapıyor olmak.

8. Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup farmakognozi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

9. Eski Türk edebiyatı alanında tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.

10. Ingiliz dili ve edebiyatı bölümü lisans mezunu olup Ingiliz dili ve edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

11. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü lisans mezunu olup medikal biyoloji ve genetik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

12. Sağlık yönetimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

13. İlahiyat Fakültesi mezunu olup İslam mezhepleri tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

14. İlahiyat Fakültesi mezunu olup din eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

15. Medya ve iletişim sistemleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

16. Mimarlık lisans mezunu olup mimarlık anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

17. Elektrik-elektronik mühendisliği bölümü lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

18. Görsel sanatlar veya resim-iş eğitimi bölümü lisans mezunu olup resim-iş eğitimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

19. Veteriner Fakültesi mezunu olup veterinerlik doğum ve jinekoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

20. Veteriner Fakültesi mezunu olup veterinerlik iç hastalıkları alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

21. Veteriner besin-gıda hijyeni ve teknolojisi veya gıda mühendisliği tezli yüksek lisans mezunu olup gıda teknolojisi alanında doktora yapıyor olmak.

22. Zootekni tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.

23. Tarla bitkileri tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.

24. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

25. İngilizce öğretmenliği lisans mezunu olup İngiliz dili eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

26. Eğitim yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

27. Okul öncesi eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

28. Biyoistatistik tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.

29. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup kamu hukuku (anayasa hukuku) alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

30. Hukuk Fakültesi lisans, kamu hukuku (anayasa hukuku) tezli yüksek lisans mezunu olup yüksek lisans eğitimi sonrasında yükseköğretim kuramlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

31. Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans, rekreasyon tezli yüksek lisans mezunu olup yüksek lisans eğitimi sonrasında yükseköğretim kuramlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

32. Halk sağlığı hemşireliği veya iç hastalıkları hemşireliği alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

33. Diş hekimliği fakültesi mezunu olup lisans eğitiminden sonra ağız ve diş sağlığı alanında en az iki yıl deneyimi olmak.

34. Türk halk oyunları veya dans bölümü lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

35. Türk din musikisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

36. Temel İslam bilimleri alanında tezli yüksek lisans mezunu olup tashih-i huruf belgesine sahip olmak.

37. Grafik bölümü lisans mezunu olup aynı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

16358/2/1-1