Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 22 aralık 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 08 Aralık 2022 02:30, Son Güncelleme : 10 Aralık 2022 04:22
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına ksu.edu.tr/Default.aspx?Sld=8132 web adresinden (Üniversitemiz Genel Sekreterlik web sayfasından yönergeler başlığı altından) erişim sağlanabilir.

Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından, Profesör ve Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli beş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dille ilgili olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDİL sınavından veya YDS'den en az Profesör ve Doçentler için 80 (seksen) Dr. Öğretim Üyeleri için 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı olmayan adayın ataması yapılmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesörler, Doçent kadrolarına ve Doçentler, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edemezler. Başvurular şahsen olup, posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine ve başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları yapılacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Başvurularda esas alınacak tablolara personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 web adresinden erişim sağlanacaktır

Başvurularda, www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru Formu ekinde yer alan aşağıdaki evrakların şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

1) Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu

2) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi onaylı sureti

3) Yabancı Dil Sonuç Belgesi

4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

6) 1 Adet Fotoğraf

7) Sicil Özeti (kurum dışı başvurular için)

8) Sabıka Kaydı

9) Yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış CD (Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi

kadrosu için 4 adet)

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.