Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/69116/
Yazdırılma Tarihi : 24 Mart 2023 Cuma 08:48

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 16 aralık 2022

Haber Tarihi : 02 Aralık 2022 01:42
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama ilkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

1. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

4. ilanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

5. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

6. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili birime başvurularını şahsen yapacak olup, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7. Doçent kadrolarına profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent olanlar müracaat edemez.

Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;

Dilekçe ve Ekleri (1 adet dosya)

1. Başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçe, (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2. Beyanname (Doçentlik unvanını aldıktan sonra, bu unvanı alırken sağladığı Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olduğuna dair beyanname)

3. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)

4. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)

5. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri'ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

6. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)

8. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)

9. Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)

10. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

11. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 6 adet Flash Bellek)

1. Beyanname (Doçentlik unvanını aldıktan sonra, bu unvanı alırken sağladığı Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olduğuna dair beyanname)

2. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)

3. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)

4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama ilkeleri'ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Başlıca araştırma eseri

6. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

7. Bilimsel çalışma ve yayınlar

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar için;

Dilekçe ve Ekleri (1 adet dosya)

1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)

3. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)

4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama ilkeleri'ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)

7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)

8. Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)

9. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

10. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 4 adet Flash Bellek)

1. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık ve doçentlik belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)

2. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)

3. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama ilkeleri'ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

5. Bilimsel çalışma ve yayınlar

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar;

Dilekçe ve Ekleri (1 adet dosya)

1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2. Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)

3. Y abancı dil belgesi (var ise) (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)

4. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama ilkeleri'ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

5. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)

7. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecektir.)

8. Nüfus Cüzdan Sureti (önyüz)

9. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

10. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

Başvuru Dosyası (1 adet dosya - 4 adet Flash Bellek)

1. Lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık belgeleri (Barkodlu e-Devlet çıktısı)

2. Yabancı dil belgesi (var ise) (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)

3. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama ilkeleri'ndeki formata uygun) (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

5. Bilimsel çalışma ve yayınlar

6. Tıpta Uzmanlık / Doktora Tezi

14795/1-1


Kaynak : Resmi Gazete