Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/69071/
Yazdırılma Tarihi : 24 Mart 2023 Cuma 08:32

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2022

Haber Tarihi : 30 Kasım 2022 03:46
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

İlan Tarihi : 30.11.2022

İlan Bitiş Tarihi : 14.12.2022

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi alanında doktora derecesine sahip olmak.

BAŞVURU EVRAKLARI

. İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza)

. YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi,

. Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta Yeterlilik)

. Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri,

. Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya,

. Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (ingilizce programlara başvuranların, İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler)

. Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan "Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu" (Puanlamaya esas bütün faaliyetler belgelenir.)

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME

Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 9. Maddesinde belirtilen evrakları 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Akademik Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ

Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No:2 Şile / İstanbul

14531/1-1


Kaynak : Resmi Gazete