Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlik Sınav İlanı

İlan Giriş : 22 Aralık 2003 16:42, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlik Sınav İlanı

Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik Yeterlik Snav lan

 

TRMOB Trkiye Serbest Muhasebeci Mali Mavirler ve Yeminli Mali Mavirler Odalar Birliinden :

 

SERBEST MUHASEBEC MAL MAVRLK MESLEK YETERLK SINAVLARINA LKN DUYURU

3568 sayl Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanunu ile bu Kanunun hkmleri uyarnca 4 Ekim 1997 tarih ve 23130 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Mavirler ve Yeminli Mali Mavirler Snav Komisyonlarnn alma Usulleri, Snav Esaslar ve Snav Konular Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre, ANKARA, STANBUL, ZMRde; Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik Mesleki Yeterlik Snavlar yaplacaktr.

Serbest Muhasebeci Mali Mavir Aday Meslek Mensuplar (stajyer), Serbest Muhasebeci Ruhsat olanlar ve Yasann 6/b kapsamnda Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik Mesleki Yeterlik Snavna katlan adaylarn tamam 21-22 UBAT 2004 tarihlerinde snava katlacaklardr.

2004/1.Dnem SMMM

: 21-22 UBAT 2004

lk Bavurular (Dosya) iin Son Bavuru Tarihi

: 9 OCAK 2004

Dileke Bavurular iin Son Bavuru Tarihi

: 16 OCAK 2004

Snavlara girmek isteyenlerin Trkiye Serbest Muhasebeci Mali Mavirler ve Yeminli Mali Mavirler Odalar Birlii-Temel Eitim ve Staj Merkezi Bakanlna yukarda belirtilen son bavuru tarihinde alma saati bitimine kadar bavurmalar gerekmektedir. Bu tarihe kadar bavurusunu yapmayanlar ve snav harcn yatrmayanlar snava alnmayacaktr.

SINAVLARA LKN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik Mesleki Yeterlik Snavlarna girebilmek iin;

a- Hukuk, ktisat, Maliye, letme,Muhasebe, Bankaclk, Kamu Ynetimi ve Siyasal Bilimler, Dallarnda eitim veren faklte veya yksek okullardan veya denklii Yksek retim Kurulunca onaylanm Yabanc retim Kurumlarndan lisans dzeyinde mezun olmakla beraber yukarda belirtilen bilim dallarndan lisans st dzeyinde diploma alm olmak,

b- Staj amacyla Serbest Muhasebeci Mali Mavir veya Yeminli Mali Mavir yannda iki yl alm olmak (Kanunun yrrle girdii tarihte Kanunun 2/A maddesinde yazl ileri iyerine bal olmakszn veya kamu kurulularnn muhasebe birimlerinde birinci derecede imza yetkisine haiz olarak muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetimden sorumlu olarak alm olanlarn bu alma sreleri ile kanunun 6. maddesinde staj sresinden saylan hizmetleri verenlerin bu hizmetlerde geen sreleri staj amacyla Serbest Muhasebeci Mali Mavir veya Yeminli Mali Mavir yannda alm sre olarak kabul edilir),

c- Meslein vakar ve onuruna aykr fiil ve harekette bulunmak, grevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak yahut da grevinin gerektirdii gveni sarsc harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezas verilmemi olmak.

 

SINAV KONULARI

4 Ekim 1997 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanan Snav Ynetmeliine gre Snava Katlacak Adaylar ;

Mesleki Yeterlik Snavlar aadaki konularda yaplr.

1- Finansal Muhasebe,

2- Finansal Tablolar ve Analizi,

3- Maliyet Muhasebesi,

4- Muhasebe Denetimi,

5- Vergi Mevzuat ve Uygulamas,

6- Hukuk (Ticaret Hukuku, Borlar Hukuku, Hukuku, SSK ve Ba-Kur Mevzuat, dari Yarglama Hukuku),

7- Muhasebecilik ve Mali Mavirlik Meslek Hukuku,

 

BAVURU N GEREKL BELGELER

Sz konusu artlar tayan adaylarn;

1- Snav dosyas,

2- Cumhuriyet Savclndan alnacak sabka kayd belgesi,

3- Onayl nfus czdan rnei, bavurularda T.C.Kimlik Numaras aranacaktr.

4- kametgah belgesi,

5- Lisans diplomas veya lisansst diplomasnn asl veya noterden onayl rnei (Yabanc renim Kurumlarndan alnm diplomalar iin Yksek renim Kurulundan alnacak denklii onay belgesi),

6- 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoraf,

7- Serbest Muhasebeci olarak serbest alanlardan, vergi ykmll al tarihinin ve affa uram olsa dahil, vergi kaakl ve kaakla teebbs sularndan dolay hkm giymi olup olmadna ilikin belge, Faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, baml alanlardan da Oda Sicil Belgesi, ruhsat fotokopisi,

8- Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik Mesleki Yeterlik snavna gireceklerin stajlarnn tamamlanm olduunun TESMER Merkezi Tarafndan onaylanm olmas, staj artlarnn Ynetmelie uygun olarak yerine getirilmi olmas ve bununla ilgili gerekli evraklar.

9- Anlan ynetmeliin 23. maddesinde yer alan hkme gre snava gireceklerden snav giderleri karl olarak katldklar her Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik Mesleki Yeterlik Snav iin ders bana 30.000.000,TL olmak zere, ilk defa snava katlacaklardan toplam 210.000.000,TL.nin Temel Eitim ve Staj Merkezi (TESMER)nin Bankas Dikmen ubesi 487 255 veya Oyakbank Ulus/ANKARA ubesi 361 0591 masrafsz hesap numaralarna yatrldna ilikin banka dekontu ile bavurmalar gerekmektedir.

 

DAHA NCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER :

Snav Ynetmeliinin 21. maddesinde Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik Mesleki Yeterlik Snavnda baarl olamayanlar, snav sonularnn ilan tarihinden itibaren en ok 2 yl iinde 4 snava daha girebilirler.

Bu snav haklarn sresi iinde kullanmayanlar veya bu snavlarda baarl olamayanlar 5 Mays 2000 tarih ve 24040 say ile yaynlanarak yrrle giren ek Snav Ynetmeliine gre 2 yl snavlara alnmazlar. 2 yln sonunda yeni dosya atrmak suretiyle btn derslerden yeniden snavlara alnrlar.

Bu itibarla daha nce alan mesleki yeterlik snavna katlp da baarl olamayan meslek mensubu adaylarn, bavuru iin, snav giderleri karl olarak ngrlen bedeli dediklerini gsterir banka dekontu ve baarsz olduu snav konularndan snava gireceini belirtir Odalardan ve http://www.turmob.org.tr internet adresinden alnacak matbu dileke ile bavurmalar gerekmektedir. Faks ile yaplan bavurular kabul edilmeyecektir.

 

BELGELERN GNDERLMES VE KABUL EDLME :

1- Yukarda belirtilen koullar tayanlardan mesleki yeterlik snavna katlma isteinde bulunacaklarn nceki blmde belirtilen bavuru formunun n ve arka yzlerini dzenli doldurup, imzaladktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, Serbest Muhasebeci Mali Mavir aday meslek mensuplar (stajyer), Yasann 6/b maddesi gerei yaplan bavurular, Meslek Mensubu Serbest Muhasebeciler Snav bavurular belirtilen tarihlerde alma saati bitimine kadar Trkiye Serbest Muhasebeci Mali Mavirler ve Yeminli Mali Mavirler Odalar Birlii-Temel Eitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cd. No: 562 ankaya/ANKARA adresine elden veya posta ile gndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alnmayacaktr). Ancak geree aykr beyanda bulunduklar anlalanlarn snav kazanm dahi olsalar, zin Belgeleri (ruhsatlar) iptal edilecektir.

2- Bavuru formundaki sorularn bir veya birkan yantsz brakanlar ile belgeleri eksik olanlarn bavurular dikkate alnmayacaktr.

3- Snava katlmas uygun grlenlere snav giri yerlerini belirtir yaz ile bilgi verilecektir.

4- Snav giri belgeleri snav salonunda datlacaktr.

5- Meslek mensubu adaylarndan snav srasnda snav giri belgesi ile fotorafl bir kimlik belgesini gsteremeyenler snava alnmazlar.

6- Snav giderleri karl olarak ngrlen bedeli demeyenler snava alnmazlar.

7- Mesleki Yeterlik Snavna Bavuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8- Bavuru formlar Odalardan veya Odalar Birliinden salanabilir.

lan olunur.