Iğdır Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Iğdır Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 5 aralık 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 21 Kasım 2022 00:32, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 01:05
Iğdır Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

İğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

21.11.2022 tarih ve 32020 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayınlanan ilan metnindeki "ilan Edilen Pozisyonlara ait Bilgiler" başlığı altındaki "Aranan Şartlar" alt başlığı altındaki boyu 170 cm'den kısa olmamak satırmm devamındaki "ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10'dan az/fazla olmamak" ibaresi kaldırılmıştır. Askerliğini yapmış olmak ibaresi ise askerlik ile ilişiği bulunmamak şeklinde düzeltilmiştir.

14762/1-1

İğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

4 /B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 1 (Bir) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

3- BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

3.1. Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler;

- Başvuru formu,

- 2020 KPSS sonuç belgesi,

- 2 (iki) adet fotoğraf (Bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)

- Adli sicil belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve B Sınıfı ehliyet

- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

- Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar için, e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Nüfus cüzdan sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4- GENEL ŞARTLAR

4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

4.2. Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4.3. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.

4.4. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden işe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

4.5. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

4.6. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarım taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.

4.7. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

5.1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.igdir.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan sıralaması dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır

5.2. İlan edilen sözleşmeli pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5.3. KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.4. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

5.5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemizce bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5.6. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5.7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

14333/1-1