İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 25 ekim 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 07 Ekim 2022 01:01, Son Güncelleme : 07 Ekim 2022 01:15
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 26, 24, 23,31. ve 50/d maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim elemanları alınacaktır."

Kriterlere "https://kutuphane.cankaya.edu.tr/wp-content/uploads/sites/42/2022/09/Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-Kriterleri-Yonergesi.pdf' sayfasından ulaşılabilir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

Üniversitemizin öğretim dili [(*) işaretli bölümler hariç] İngilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.madde 7.paragraf"'ında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

"Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini (öğretim üyelerinin yayınları,atıfları,bildirileri ile ilgili kontrol ve doğrulama adımları için evrak teslimi öncesinde Üniversitemiz Kütüphane Müdürlüğüne başvurulması), idarece onaylı diploma fotokopilerini, ALES ve dil belgesi örneği, ders dökümü (transcript) aslı veya onaylı, nüfus cüzdan örneği, erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muaf olduğunu gösteren belge örneği, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu

Mahallesi Mimar Sinan Cad.No:4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti ve varsa yurt dışı diplomaların denklik belgesi eklenmelidir.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür."

(*) Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji alanında doktora yeterlilik sınavını geçmiş doktora öğrencisi olmak veya Klinik Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak. ALES eşit ağırlık puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

(2) Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezunu olmak, Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans veya Bilgisayar Mühendisliği Doktora programına kayıtlı olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

(3) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Lisans derecesine sahip olmak ve Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

(4) Makine Mühendisliği alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans derecelerini tamamlamış olmak. Doktora programında yeterlilik sınavını geçmiş olması, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımlarını iyi derecede kullanabilen ve açık kaynak kodlarını (Open FOAM) kullanarak yazılım geliştirilmiş, akış ve ısı transferi problemlerine uygulamış olması; bu alanda SCI-E kapsamında dergilerde makale yayımlamış olması; akışkanlar mekaniği ve sayısal metodlar alanlarında labaratuvar uygulaması deneyimine sahip olması. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

(5) Makine Mühendisliği Bölümünden Lisans derecesine sahip olmak ve Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

(6) Mekatronik Mühendisliği Bölümünden Lisans derecesine sahip olmak ve Mekatronik Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya doktora yapıyor olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

(') Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, halen Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Ana bilim dallarının birisinde doktora programına kayıtlı veya tamamlamış olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.

(8) Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin birinden mezun olmak Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Ana bilim dallarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan alındığına dair geçerli belge, yabancı dil düzeyi için YDS en az 85 veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge.