Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi 24 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 ekim 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 03 Ekim 2022 01:44, Son Güncelleme : 03 Ekim 2022 01:47
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

- Her aday tek bir kadroya başvurabilir.

- Adaylar unvanlarının altında kadroya başvuramazlar.

- idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların:

1- Başvuru Formu(1) ,

2- Doçentlik Belgesi,

3- Akademik Değerlendirme Belgesi'2' ,

4- Askerlik Belgesi'3),

5- Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi/e-Devlet hizmet dökümü (3) ile birlikte;

PROFESÖR kadroları için "özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek), yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları" içeren 6 (altı) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

DOÇENT kadroları için "özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 4 (dört) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESi kadroları için "özgeçmiş, diploma onaylı suretleri(4), bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 4 (dört) adet CD/USB ile ilgili birimlere,

ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

(1) Başvuru Belgesi: http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

(2) Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanlar ile bu şartların sağlandığına dair beyan dilekçesini içeren 1 adet usb teslim edilmesi gerekmektedir.

(3) Üniversite dışı başvurular için

(4) Barkodlu e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.