Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/68207/
Yazdırılma Tarihi : 24 Mart 2023 Cuma 08:19

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri proje kapsamında uzman alacak

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri proje kapsamında uzman alacak.

Haber Tarihi : 28 Eylül 2022 10:05
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri proje kapsamında uzman alacak

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

UR-GE PROJESİ-PROJE UZMANI İLANI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Genel nitelikler:

. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

. 18 yaşını bitirmiş olmak,

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

. TİM ve Birliklerden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

. Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,

. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az B düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,

. Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın,

. İletişim yönü kuvvetli,

. Proje yönetimi, kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,

. Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan,

. MS Office programlarını çok iyi kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),

. Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek

. Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

Proje uzmanı alınacaktır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az B düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olmayan başvurular değerlendirilmeye tabi olmayacaktır.

İş tanımı:

. UR-GE projesi kapsamında yer alan firmalar ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,

. Proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin organizasyonu ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

. Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere yazışmaları yapmak,

. Proje destek mevzuatının takibi ve mevzuatın gerektirdiği belge ve raporların hazırlanması,

. Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

.Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek

.Mücevher Sektöründe tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.

.Rusça ve İspanyolca yabancı dil bilgisi tercih sebebidir.

Başvuru sırasında sunulması gereken belgeler;

.Özgeçmiş

.YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi

.Diploma ya da mezuniyet belgesi örneği

Başvurular Genel Sekreterliğimizin [email protected] adresine e-posta ile yapılacaktır.


Kaynak : immib