Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi1 12 ekim 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 28 Eylül 2022 00:40, Son Güncelleme : 28 Eylül 2022 00:44
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlan Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir'de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Profesör kadrosu için gerekli belgeler;

1. Başvuru formu.

2. YÖK formatında özgeçmiş.

3. Yayın listesi.

4. 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)

5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.

6. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.

7. Yönettiği lisansüstü çalışmalar.

8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

1. Başvuru formu.

2. YÖK formatında özgeçmiş.

3. Yayın listesi.

4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.

5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.

6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).

7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.

8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız