Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı 8 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 ekim 2022

Kaynak : Resmi Gazete
Eklenme : 22 Eylül 2022 00:23
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi(ders verecek) alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

-Başvurulan kadro ve dereceyi belirten dilekçe

-Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi

-Lisans/tezli yüksek lisans/doktora diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri (e-devlet üzerinden karekodlu mezun belgesi de kabul edilmektedir)

-Lisans not transkripti

-Öğrenci belgesi (araştırma görevlisi kadroları için)

-Lisans not transkripti

-Özgeçmiş

-Tecrübeyi gösterir resmi belge

-ALES sonuç belgesi

-Yabancı dil belgesi

-İki adet fotoğraf

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES'den en az 70 puan almış olmak,

Araştırma görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosuna yapılacak başvurularda İngilizce dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

Doktora eğitimini tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

DİĞER AÇIKLAMALAR

Adaylar, ilan edilen kadro derecesine atanma şartlarını haiz olmalı, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgeyi ve herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini veya e-devlet üzerinden karekodlu hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların azami lisansüstü eğitim süresini aşmamış olması gerekir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, 34349 Ortaköy/İSTANBUL İlan olunur.

11354/1-1