Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı 16 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 ekim 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 21 Eylül 2022 00:57, Son Güncelleme : 29 Eylül 2022 03:57
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu, Gastroenteroloji Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi, ilahiyat Fakültesi, Rektörlük, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Hizmetler Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokuluma 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular https://persis.marmara.edu.tr adresi üzerinden istenen belgeler yüklenerek online olarak yapılacaktır.

NOTLAR

-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans veya doktora öğrencisi olma şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.

-06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile, Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerektedir.

-Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-İdarenin uygun gördüğü taktirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 21.09.2022

SON BAŞVURU TARİHİ : 05.10.2022

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 14.10.2022

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 21.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 28.10.2022

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ : https://pdb.marmara.edu.tr

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız