Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunu kararı gereğince MEB tarafından yurtdışına 712  öğretmen ve 4 Personel gönderilecek. İlan metni için tıklayınız.

İlan Giriş : 17 Aralık 2003 10:09, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunu kararı gereğince MEB tarafından yurtdışına 712  öğretmen ve 4 Personel gönderilecek. İlan metni için tıklayınız.

Bakanlklararas Ortak Kltr Komisyonunu karar gereince MEB tarafndan yurtdna 712 retmen ve 4 Personel gnderilecek. lan metni iin tklaynz.

T.C.
MLL ETM BAKANLII
D likiler Genel Mdrl


SAYI : .08.0.DG.0.17.03.05.203/ 013433
12 ARALIK 2003

KONU :Yurt Dnda Grevlendirilecek retmenler

GENELGE
2003 / 96


LG : a) 03 Temmuz 2003 tarih ve 25157 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bakanlklararas Ortak Kltr Komisyonunun alma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafndan Yurtdnda Grevlendirilen Personelin Nitelikleri ile Hak ve Ykmllklerinin Belirlenmesine likin 5.6.2003 tarihli ve 2003/5753 sayl Bakanlar Kurulu Karar
b) Bakanlklararas Ortak Kltr Komisyonunun 27.10.2003 tarih ve 70 sayl karar
c) Mill Eitim Bakanl D likiler Genel Mdrl' nn 01.12.2003 tarih ve 012945
sayl Makam Oluru

Yurt dnda yaayan vatandalarmz ve soydalarmzn renim andaki ocuklarnn eitim-retimlerinde grevlendirilmek zere snavla snf ve bran retmeni seilmesi Bakanlklararas Ortak Kltr Komisyonu' nun ilgi (b) karar ve Bakanlk Makamnn ilgi (c) oluru ile uygun grlmtr.

Seilecek retmenlerin branlar, saylar bavuru artlar, snav ekli ve yaplacak dier ilemler aada belirtilmektedir.

1- SELECEK RETMENLERN BRANLARI VE SAYILARI :

a) Almanca, Franszca ve ngilizce konuulan lkelerde (Almanya, Belika, Fransa, ngiltere, svire v.b.) grevlendirilmek zere;

Atanmasna Esas Olan

Bran Yabanc Dili Seilecek retmen Says

Snf retmeni

Almanca

360

Franszca

170

ngilizce

36

Anaokulu

Almanca

14

Toplam

 

580

b) Grcistan, Suud Arabistan, Libya v.b. lkelerde grevlendirilmek zere;

Snf retmeni (Bay)

30

Snf retmeni (Bayan)

9

Anaokulu

3

Trke/Trk Dili ve Edebiyat

14

Matematik

4

Fen Bilgisi

3

ngilizce

7

Din Kltr ve Ahlk Bilgisi

3


Atanmasna Esas Olan Bran
Seilecek retmen Says

Resim

1

Eitimi

1

Mzik

3

Beden Eitimi (Bay)

3

Beden Eitimi (Bayan)

1

Bilgisayar

3

Rehberlik (Bay)

3

Rehberlik (Bayan)

1

Toplam

89

c) Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyetinde grevlendirilmek zere ;

Zihinsel Engelliler

3

Dil Terapisti

1

Ev Ekonomisi

8

Almanca

9

Franszca

9

ngilizce

1

Mobilya-Dekorasyon

2

Nak

4

Toplam

40

Girne retmenevi bnyesinde bulunan Akam Sanat Okulunun ynetici ve
personel ihtiyacn karlamak zere:

Mdr

1

Atlye/Blm efi (Turizm ve Otelcilik Grubu retmeni)

2

Sayman (Muhasebe Grubu retmeni)

1

Toplam

4

d)Bat Trakya da grevlendirilmek zere;

Matematik

1

Kimya

1

Franszca

1

Toplam

3

GENEL TOPLAM
712 retmen, 4 Personel
seilecektir.

2- SINAVA KATILACAK VE YURT DIINDA GREVLENDRLECEK RETMENLERDE ARANACAK ARTLAR :

a) T.C.vatanda olmak,

b) 29 ubat 2004 tarihinde en az 5 yl retmenlik hizmeti bulunmak, (Hizmet
yl hesaplamalarnda hizmet cetveli esas alnacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk bavuru sahibine ait olacaktr. Askerlikte geen sre -yedek subay retmenlik hari-hizmetten saylmayacak, cretsiz izin, hastalk izni, istifa vb. eklindeki hizmete ara verilmesi hizmet ylnn hesaplanmasnda dikkate alnmayacaktr.)

c) Mill Eitim Bakanlna bal devlet okullarnda veya merkez tekiltnda, 657
sayl Devlet Memurlar Kanununa tbi olarak alyor olmak (Vekil retmenler ile szlemeli olarak altrlanlar hari),

d) Taksirli sular ve aada saylan sular dnda tecil edilmi hkmler hari olmak
zere, ar hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uram olsalar bile devletin ahsiyetine kar ilenen sularla, zimmet, ihtilas, irtikap, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc ktye kullanma, dolanl iflas gibi yz kzartc veya eref ve haysiyet krc sutan veya istimal ve istihlak kaakl hari kaaklk, resm ihale ve alm satmlara fesat kartrma, devlet srlarn aa vurma sularndan dolay hkml bulunmamak,

e) Son 10 ylda uyarma ve knama cezalar dnda disiplin cezas verilmemi olmak,
(Disiplin cezalarnn aff kanunu ile affedilen cezalar hari)

f) Askerlik hizmetini yapm olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmu olmak,

g) En az n lisans dzeyinde renim grm olmak,

h) Grevini yapmasna engel olabilecek vcut ve akl hastal veya vcut sakatl ile zrl bulunmamak,

) Hizmetin gerektirdii temsil yeteneine sahip bulunmak,

i) Son yl iinde her yl en az iyi derecede sicil alm bulunmak (Sicil raporu eksik olanlarn raporlar ilgili mevzuatna gre deerlendirilecektir.),

j) Yurt dnda grevlendirilmesine bir engeli bulunmamak (lgili makamlarca yaplacak ariv aratrmas ve gvenlik soruturmas sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelere gre),

k) Mill Eitim Bakanlna bal zel okullarda snf veya bran retmeni olarak grevli iken devlet okullarna atananlarda; 5 yllk retmenlik hizmetinin son yln Mill Eitim Bakanlna bal devlet okullarnda yapyor olmak,

l) Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyetinde grevlendirilecek zihinsel engelliler retmenlerinde; 5 yllk retmenlik hizmetinin yannda yksekretim kurumlarnn zihin engelliler retmenlii, zel eitim retmenlii ve zel eitim blmlerinden mezun olup Mill Eitim Bakanl na bal zihinsel engelliler okul, kurum ve snflarnda en az 2 yl altklarn belgelendirmek,

m) Girne retmenevi bnyesinde bulunan Akam Sanat Okulunda,

- Mdr olarak grevlendirilecek personelde; 5 yl retmenlik hizmetinin yannda, otelcilik ve turizm meslek liseleri, retmenevleri veya Bakanlmz sosyal tesislerinde en az 3 yl yneticilik deneyimi olduunu belgelendirmek,

- Atlye/Blm efi olarak grevlendirilecek personelde; turizm ve otelcilik grubu retmenliinde 5 yl hizmeti bulunmak,

- Sayman olarak grevlendirilecek personelde; muhasebe grubu retmenliinde 5 yl hizmeti bulunmak,

n) Grcistan, Suud Arabistan, Libya, Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti ve Yunanistan (Bat Trakya) v.b. lkeler dnda; Almanya, Belika, Fransa, ngiltere, svire v.b. lkelerde grevlendirilecek snf retmenlerinde :

Yksek retim kurumlarnn snf retmeni yetitiren blmlerinden veya bu blmlerin dnda herhangi bir blmden mezun olup halen snf retmeni olarak grev yapanlardan, Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavnda (KPDS) son 5 yl ierisinde en az C dzeyinde baarl olduklarn belgelendirmek veya yksek retim kurumlarnn Almanca, Franszca veya ngilizce blmlerinden mezun olup halen snf retmeni olarak grev yapyor olmak,

Anaokulu retmenlerinde, Almancadan Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavnda (KPDS) son 5 yl ierisinde en az E dzeyinde baarl olduklarn belgelendirmek,

Bran retmenlerinde (Yabanc dil bran hari), Almanca, Franszca veya ngilizce dillerinden Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavnda (KPDS) son 5 yl ierisinde en az C dzeyinde baarl olduklarn belgelendirmek (Yabanc dil ile eitim yapan fakltelerden mezun olanlarda KPDS art aranmaz.),

Grcistan, Suud Arabistan, Libya, Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti ve Yunanistan(Bat Trakya) v.b. lkelerde grevlendirilecek snf ve bran retmenlerinde yabanc dil bilgisi art aranmayacaktr.

o) Adl ve idar soruturma sonucunda zerinden yneticilik grevi alnmam olmak,

) Daha nce yurt dnda grevlendirilmi olanlarn ikinci kez grevlendirilebilmeleri iin, nceki yurt d grevlerini baarl olarak tamamlam ve yurt ii grevlerine balamalarndan itibaren en az 3 yl alm olmak (Yurt dnda grevli iken kendi istei dnda herhangi bir nedenle sresinden nce yurt ii grevine dndrlenler hari),

p) Yaplacak snavlarda baarl olmak,

3- BAVURULARIN YAPILMASI :

a) Bu genelgenin ikinci maddesinde belirtilen artlar tayan retmenler, birinci maddede belirtilen lke gruplarndan yalnz biri iin bavuruda bulunabileceklerdir.

b) Baka bir birimde onay ile grev yapmakta olanlar, bavurularn kadrolarnn
bulunduu birime yapacaklardr.

c) retmenler aadaki belgelerle birlikte 29.12.2003-16.01.2004 tarihleri arasnda Bakanlmz merkez tekiltnda dairelerine, tara tekiltnda okul/kurum mdrlklerine ahsen bavuracaklardr.

d) Usulne uygun olarak ve sresi iinde yaplmayan bavurular kabul edilmeyecektir.

e) Bavuru srasnda teslim edilecek belgeler :

- Bavuru formu (Bilgisayar ortamnda ya da daktilo ile doldurulacaktr),

- Hizmet cetveli (Onayl),

- l/ile mill eitim mdrlkleri ya da okul mdrlklerinden alnacak bavuru sahibinin brann ak ekilde gsteren belge,

v-En son mezun olduu okul diplomas veya kma belgesinin onayl fotokopisi,

v-Yabanc dil belgesi: Almanya, Belika, Fransa, ngiltere, svire v.b. lkelerde grev almak isteyen snf retmenleri Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan son 5 yl ierisinde en az C dzeyinde baarl olduklarn gsteren belgeyi veya fakltelerin Almanca, Franszca, ngilizce blmlerinden mezun olup snf retmeni olarak grev yapyor iseler, faklte diplomasnn onayl fotokopisini ; bran retmenleri KPDS ' den son 5 yl ierisinde en az C dzeyinde, anaokulu retmenleri en az E dzeyinde baarl olduklarn gsteren belgeyi veya yabanc dil ile eitim yapan fakltelerden mezun iseler diplomalarnn onayl fotokopisini ekleyeceklerdir.

v- Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti nde zihinsel engelliler retmeni olarak grev almak isteyenler iin genelgenin (2/l), Girne retmenevi bnyesinde bulunan Akam Sanat Okulunda mdr, atlye/blm efi ya da sayman olarak grev almak isteyenler iin genelgenin (2/m) maddesinde belirtilen belgeler,

v- Kendisinin, einin ve ocuklarnn nfus czdanlarnn onayl fotokopileri (Nfus czdanlar bavuru tarihindeki meden durumlarna uygun olacaktr.),

v- Vukuatl aile nfus kayt rnei,

x- Askerlik durum belgesi (Erkekler iin),

x- Personel gvenlik soruturmas ve ariv aratrmas formu - 4 adet,

x- Adl sicil (Sabka kayt) belgesi 4 adet,

x- Banka dekontu,
Snava katlacak retmenler, Eitim Teknolojileri Genel Mdrl Dner Sermaye letmesi Mdrlnn T.C. Ziraat Bankas BEEVLER / ANKARA ubesindeki 533393 numaral protokoll snavlar hesabna snav creti olarak 20.000.000.-TL(Yirmi milyon TL) yatracaklardr. Banka dekontu bavuru belgelerine eklenecektir.

x- Bilgi formu,

Bavuru formu ile personel gvenlik soruturmas ve ariv aratrmas formunun boyutlar ve ierii deitirilemez. Formlar bilgisayar ortamnda veya daktilo ile doldurulacak, her birine son 6 ay ierisinde ekilmi renkli vesikalk fotoraf yaptrlacak ve bavuru sahibi tarafndan imzalanacaktr. simlerde ksaltma yaplmayacaktr. Nfus czdan suretleri okul/kurum yneticilerince imzalanacaktr. stenen belgeler yukardaki sraya gre plastik telli dosya ierisinde teslim edilecektir.

Eksik belge ile yaplan bavurularda sorumluluk bavuru sahibine ait olacak, yanl beyanda bulunanlar hakknda yasal ilem yaplacaktr.

Bavuru belgelerini okul/kurum mdrlkleri 19.01.2004 tarihinde ile mill eitim
mdrlklerine, ile mill eitim mdrlkleri de 20.01.2004 tarihi mesai bitimine kadar il mill eitim mdrlklerine teslim edeceklerdir.

4- L MLL ETM MDRLKLERNCE YAPILACAK LEMLER :

a) l mill eitim mdrlkleri bu genelgeyi ilde grev yapan tm retmenlere bavurularn balayaca 29 Aralk 2003 tarihinden nce imza karlnda duyuracaklardr.

b) Deerlendirme komisyonunun kurulmas:

l mill eitim mdrlklerinde toplanan tm bavuru belgelerini deerlendirmek zere, il
mill eitim mdr yardmcs bakanlnda, ilkretim mfettiler kurulu bakanlnca grevlendirilecek bir ilkretim mfettii, ilgili ube mdr, bir lise mdr ve bir ilkretim okulu mdrnden oluan deerlendirme komisyonu kurulacaktr.

c) Deerlendirme komisyonunun yapaca ilemler:

- Snf ve bran retmenlerine ait 3/e maddesinde belirtilen bavuru belgeleri ile sicil dosyalarn 23.01.2004 tarihine kadar inceleyerek, genelgedeki artlar tayan ve snava girmeye hak kazanan retmenleri belirleyecektir.

- Bavurular kabul edilen retmenlere ait bilgilerin yer ald liste, bilgisayar ortamnda WNDOWS-EXCEL programnda byk harflerle ekteki rnek tablo formatna uygun olarak dzenlenerek diskete kaydedilecektir.

- Snava girmeye hak kazanan retmenlere ait Kimlik belgesi deerlendirme komisyonu bakannca onaylanacak ve bavuru sahiplerine verilecektir.

v- Genelgedeki artlar tayan retmenlere ait bavuru belgelerini, bilgisayar ortamnda WNDOWS-EXCEL programnda ekteki rnek tablo formatna uygun olarak dzenlenecek listeyi ve bilgisayar disketini en ge 30.01.2004 tarihi mesai saat bitimine kadar Mill Eitim Bakanl D likiler Genel Mdrl 06648 BAKANLIKLAR / ANKARA adresine APS veya kargo ile gndereceklerdir.

v-Bavuru artlarn tamayanlarn belgeleri kesinlikle Bakanlmza gnderilmeyecektir.

v-Postadaki gecikmeler dikkate alnmayacaktr.

Genelge hkmlerine aykr uygulama yapanlar hakknda yasal ilem yaplacak, bavuru ile ilgili her trl hukuk sorumluluk bavuru sahibine ve inceleme komisyonuna ait olacaktr.

5- BAKANLIIMIZ MERKEZ TEKLTINDA GREV YAPMAKTA OLAN RETMENLER HAKKINDA DARELERNCE YAPILACAK LEMLER:

Bakanlmz merkez tekiltnda grev yapmakta olan retmenler bavurularn dairelerine, baka bir birimde onay ile grev yapmakta olanlar ise bavurularn kadrolarnn bulunduu birime yapacaklardr. Bu retmenlerin bavuru belgeleri dairelerinde kurulacak komisyonlarda incelenerek, genelgedeki artlar tayanlarn belgeleri 30.01.2004 tarihi mesai saat bitimine kadar Bakanlmz genel evrakna teslim edilecektir.

6- DI LKLER GENEL MDRLNCE YAPILACAK LEMLER:

Bu genelgenin 4nc ve 5inci maddeleri gereince kurulacak inceleme komisyonlarnca bavurular kabul edilerek, belgeleri Bakanlmza gnderilen retmenlere ait bilgiler bilgisayar ortamnda Eitim Teknolojileri Genel Mdrl DYM Bakanlna 13.02.2004 tarihine kadar teslim edilecektir.

7- SEME SINAVI:

Yurt dnda grevlendirilecek retmenler meslek yeterlik ve temsil yetenei mlkat eklinde iki aamal bir snavla seilecek, meslek yeterlik snav Bakanlmz Eitim Teknolojileri Genel Mdrl nce, temsil yetenei mlkat ise Bakanlklararas Ortak Kltr Komisyonu nca yaplacaktr.

a) Meslek yeterlik snav :

- Meslek yeterlik snav, oktan semeli test eklinde 29.02.2004-Pazar gn saat 10.00 da Ankara da yaplacaktr. Eitim Teknolojileri Genel Mdrl DYM Bakanl snavn yaplaca bina ve salonlar snava giri belgesi ile duyuracaktr. Ayrca snavn yaplaca bina ve salonlar gsteren liste mill eitim mdrlklerine gnderilecek ve Bakanlmz (www.meb.gov.tr) internet adresinde de yaynlanacaktr.

- retmenler snava girerken Kimlik belgesi ni yanlarnda bulunduracaklardr.

- Snavda meslek bilgi ve genel kltr (Trke, Trk Tarihi, Trk Kltr ve Medeniyeti, Atatrk lke ve nklplar, Trkiye Corafyas, Matematik, Vatandalk v.b.) alanlarnda sorular sorulacaktr.

v-Snav sonular DYM Bakanlnca snav sonu belgesi ile duyurulacak, ayrca Bakanlmz (www.meb.gov.tr) internet adresinde de yaynlanacaktr.

Meslek yeterlik snav sonularna gre temsil yetenei mlkatna girmeye hak kazanan retmenlerin belirlenmesi:


- Her bran ve lke grubu ayr ayr deerlendirilmek zere, en yksek puan alandan en dk puan alana doru bir baar sralamas yaplarak, birinci maddede belirtilen retmen ihtiyacnn % 50 fazlas mlkata alnacaktr.

- Mlkata alnacak retmen says, (1) ya da (2) retmen seilecek branlarda (5) den, (3), (4), (5) ya da (6) retmen seilecek branlarda (10) dan az olmayacaktr.

- Mlkata alnacak son retmen ile ayn puan alan dier retmenler de mlkata alnacaklardr.

b) Temsil yetenei mlkat:

- Mlkat tarihi, snava girmeye hak kazananlara Bakanlmzca duyurulacaktr.

- Mlkat snav Bakanlklararas Ortak Kltr Komisyonunca yaplacaktr.

- Snav sonular Bakanlmz (www.meb.gov.tr) internet adresinde de yaynlanacaktr.


Temsil yetenei mlkat sonunda:

- retmenlerin baar sralamas, test ve mlkat puanlarnn aritmetik ortalamas alnarak elde edilecek genel baar puanlarna gre, branlar ve lke gruplar dikkate alnarak Komisyonca ayr ayr yaplacaktr.

- Genel baar puan en az 50 ve daha yukar olan retmenler ierisinde, en yksek puan alandan en dk puan alana doru bir baar sralamas yaplarak, birinci maddede belirtilen saydaki retmen yurt dnda grevlendirilmek zere baarl saylacaktr.

- Genel baar puan 50 ve daha yukar olan retmen says birinci maddede belirtilen ihtiyatan fazla olsa dahi, ihtiya fazlas retmenler ile genel baar puan 50 den az olanlar baarsz saylacaklardr.

v- Genel baar puanlarnn eit olmas durumunda mlkat puan yksek olan retmenlere, mlkat puanlarnn eit olmas durumunda test puan yksek olan retmenlere, test puannn eit olmas durumunda ilk defa grevlendirilecek retmenlere, bunlarn da eit olmas durumunda meslek kdemi fazla olan retmenlere sralamada ncelik verilecektir

Snav sonular, snavn yapld yl takip eden nc yln sonuna kadar geerli olacaktr.

8- YURT DIINDA GREVLENDRME :

a) Yurt dnda grevlendirilmek zere seilen retmenlerin grevlendirilmeleri, yurt dndan gelecek talepler dorultusunda, hazrlanan genel baar listesinden sra atlanmakszn Komisyonca bir retim yl sre ile yaplacaktr.

b) retmenlerin grev sreleri, baarl olmalar ve bulunduklar lkenin alma koullar dikkate alnmak kaydyla her defasnda bir yl gememek zere Komisyonca en fazla 3 yl daha uzatlabilecektir. Toplam grev sresi 4 yl gemeyecektir.

c) Yurt dnda grevlendirme sras gelen retmenler, salk bakmndan yurt dnda grev yapmalarna engel bir durumlar bulunmadn tam teekkll bir devlet hastanesinden alacaklar salk kurulu raporu ile belgelendireceklerdir.

d) Yurt dnda grevlendirilen retmenler, grevlendirildikleri sre ierisinde kurumlarnca aylkl izinli saylacaklardr. Sz konusu retmenlerin; ek ders,fazla alma, ek tazminat, gelitirme denei ve dner sermaye katk pay ve benzeri cret unsurlar gibi denmesi fiilen grev yaplmas esasna bal demeler hari kadrolarna ilikin aylklar ile dier mal haklarnn, mensubu olduklar kurum veya kurulu tarafndan Trkiye' de Trk Liras olarak denmesine devam edilecektir.

Yurt dnda ise, grevli olduklar lkenin zellii, ekonomik durumu, geim artlar dikkate alnmak suretiyle, bu yerlerdeki grevlerini fiilen yapmalar karlnda yurt d grevlerine baladklar tarihten itibaren Dileri Bakanl btesinden karlanmak zere, ilgi (a)da kaytl Bakanlar Kurulu Kararna ekli cetvelde belirtilen tutarlarda ayrca deme yaplacaktr.

e) Yurt dnda grevlendirilen retmenlerin yalnz kendilerinin yol giderleri ile "Devlet Memurlar Tedavi Yardm ve Cenaze Giderleri Ynetmelii" hkmlerine gre salk giderleri Bakanlmzca karlanacaktr.

f) Soruturmas devam eden retmenlerin grevlendirilmeleri soruturma sonulanncaya kadar ertelenecektir.

g) Bakanlklararas Ortak Kltr Komisyonunca yurt dnda grevlendirilecek retmenler; Mill Eitim Bakanl na Bal Okul ve Kurumlarn Ynetici ve retmenlerinin Norm Kadrolarna likin Ynetmelik in 21/d maddesi gereince, tahsis edilen bo kadrolara atanacaklardr. Yurt ii grevlerine dndklerinde grev yerleri Mill Eitim Bakanlna Bal Eitim Kurumlar retmenlerinin Atama ve Yer Deitirme Ynetmelii hkmleri erevesinde belirlenecektir.

h) lgi (a) Bakanlar Kurulu Karar nn 14 nc maddesi gereince, yurt dnda grevlendirilen retmenlerin elerine kurumlarnca, memuriyetleri sresince her defasnda bir yldan az olmamak zere en ok 4 yla kadar 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 108 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde aylksz izin verilebilecektir.

) Yurt dnda grevlendirilecek retmenler, grev yerlerine hareket etmeden nce, 09-10-11 Austos 2004 tarihlerinde Ankarada Bakanlmz Hizmetii Eitim Dairesi Bakanl nca yurt d greve uyum seminerine alnacaklardr. Seminere katlmak zorunludur. Komisyonca kabul edilebilir bir mazeret gstermeksizin seminere katlmayanlar yurt dnda grevlendirilme haklarndan vazgemi saylacaklardr.

i) Grevlendirme sras geldii halde, herhangi bir nedenle erteleme talebinde bulunan veya Komisyonunun grevlendirdii lkeye gitmek istemeyerek yer deiiklii talebinde bulunan retmenlerin bu talepleri kabul edilmeyecektir.

j) retmenlerin yurt ii greve dnme istekleri eitim-retim ylnn grev blgelerinde sona eri tarihi itibariyle kabul edilecek, ancak en az bir retim yl grev yapmadan, Komisyonca kabul edilebilir bir mazereti olmakszn yurt ii grevine dnme isteinde bulunan retmenlerin istekleri ise kabul edilmeyecektir.

k) Bir retmenin grevlendirme artlarn tamadnn sonradan anlalmas veya grevlendirme artlarndan herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, snav kazanm hatta yurt dnda grevlendirilmi olsa dahi hakkndaki tm ilemler iptal edilerek yurt d grevi sona erdirilecek ve bu genelgenin 8/g maddesine gre yurt ii grevine dndrlecektir.

9- GENEL HKMLER :

a) Bavuru artlarn tamad halde snav cretini yatran, bavurusu geersiz saylan, snava girmeyen veya alnmayan, snavdan karlan, baarsz olan veya iki defa cret yatranlarn dedikleri cretler ile bavuru belgeleri hibir ekilde iade edilmeyecektir.

b) Meslek yeterlik ve temsil yetenei mlkatna arlan retmenler bal bulunduklar makamlarca izinli saylacaklardr. Yol masraflar ve dier giderler kendilerince karlanacaktr.

c) Genelge ile ilgili konularda tereddte dlmesi halinde D likiler Genel Mdrl' nn (0 312) 413 16 88 413 17 01 numaral telefonlarndan bilgi alnabilecektir.

d) Bavuru sahipleri, ilk bavurularnda belirttikleri adreslerin herhangi bir nedenle deimesi halinde bu deiiklii hemen Bakanlmza bildireceklerdir. Aksi takdirde yaplacak tebligatlarda ilk adres esas alnacak ve her trl sorumluluk kendilerine ait olacaktr.

e) Bu genelge Bakanlmzn www.meb.gov.tr internet adresinde de yer almaktadr.

Bilgilerinizi, genelgenin ilinizde grevli tm retmenlere zamannda imza karl duyurulmasn ve ilemlerde gerekli hassasiyetin gsterilmesini rica ederim.

EKLER :
Ek- 1 : Bavuru Formu
Ek- 2 : Kimlik Belgesi
Ek- 3 : Personel Gvenlik Soruturmas ve Ariv Aratrma Formu
Ek- 4 : Bilgi Formu
Ek- 5 : Dzenlenecek Liste ve Bilgisayar Disketi in rnek Tablo