Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/67478/
Yazdırılma Tarihi : 24 Eylül 2023 Pazar 02:57

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi 26 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 ağustos 2022

Haber Tarihi : 15 Ağustos 2022 01:15
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar, başvurularını, 15-29 Ağustos 2022 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ'ye göre atama yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no'lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların basılı olarak bir adet hazırlayacakları yayın dosyalarına;

1- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Öğretim Üyesi ile ilgili maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri adresinden sağlanacak)

2- Diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (e-Devlet üzerinden alınacak belgeler geçerlidir)

3- Kriterleri sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge geçerlidir.),

4- Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kuramlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek olan Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler.),

5- Özgeçmiş formu, Akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_belge_form web adresinden temin edilebilir.)

Ek olarak yukarıdaki maddelerde belirtilen belgelerin birer kopyası ve Nüfus cüzdanı sureti (e-Devlet üzerinden alınacak) ile Fotoğraf (2 ad.) da başvurulan birime iletilmelidir. Profesör kadrosu başvurusu için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin salt okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doçentlik kadrosu için 6 adet taşınabilir bellek ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 adet taşınabilir bellek ile 5 adet (yaklaşık A4 kağıdı boyutlarında hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır ve başvurular şahsi olarak yapılacaktır. FAKÜLTE/ ENSTİTÜ

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

AÇIKLAMALAR

1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline https://hacettepe.edu.tr/fs/ atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakognozi Doktora derecesine sahip olmak.

3. Farmasötik Botanik alanında Doktora derecesine sahip olmak.

4. Geç Antik Çağ ve Bizans Dönemi mimarisi hakkında çalışmalar yapmış olmak

5. Doktora derecesini Klinik Psikoloji alanında, Doçentlik unvanını Klinik/Uygulamalı Psikoloji alanında almış olmak. Klinik Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

6. Modern Sanat ve Osmanlı/Cumhuriyet Modernleşmesi ve Sanatı hakkında çalışmalar yapmış olmak.

7. Doktora derecesini Genel Psikoloji (Gelişim Psikolojisi) alanında almış olmak, Gelişim Psikolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

8. Sistematik Felsefe alanında çalışmaları olmak.

9. Doçentliğini Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) alanından almış olmak.

10. Doçentliğini Matematik Eğitimi alanından almış olmak.

11. Doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanından almış olmak.

12. Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanından almış olmak.

13. Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak. Analitik Kimya alanında çalışmalar yapmış olmak.

14. Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak. Polimer Kimyası alanında çalışmalar yapmış olmak.

15. Sosyal Hizmet alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.

16. Beslenme ve Diyetetik alanında lisans, Doktora derecesi ve Doçentlik unvanına sahip olmak.

17. Beslenme ve Diyetetik alanında lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.

18. Üroloji alanında Doçentlik unvanını almış olmak. Anatomi Doktora derecesine sahip olmak,

19. Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak, immünoloji ve Alerji Hastalıkları yandal uzmanı olmak.

20. Aile Hekimliği Uzmanı olmak.

21. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak.

22. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, Çocuk Nörolojisi yandal uzmanı olmak,

23. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, Çocuk Hematoloji-Onkoloji yandal uzmanı olmak.

24. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, Neonatoloji yandal uzmanı olmak.

25. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak, Tümör Biyolojisi ve immünolojisi alanında lisansüstü derecesine sahip olmak.

26. Korneal çapraz bağlama alanında çalışmalar yapmış olmak.

27. Demografi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak, göç alanında ders vermiş ve çalışmalar yapmış olmak.

İlan olunur. 9579/1-1


Kaynak : Resmi Gazete